Oznámení: Mezináboženský festival Stánek míru - Sukat šalom

Oznámení > Na vědomí

Mezináboženský a multietnický festival k příležitosti svátku Sukot se uskuteční ve sboru ČCE v Berouně, Husovo nám. 43/30.

Program : Zahájení – vernisáž výstavy „Vzájemné inspirace“ (L. Dohnalová, P. Kameníčková, O. Pražan, J. Turecká, R. Weiniger) -­‐ 14:00 (kaple) Židovské písně v podání Dany Krausové -­‐ 14:15 (kaple) Loutkové divadlo -­‐ 14:50 (kaple) Mezináboženská bohoslužba za pokojné soužití a porozumění mezi náboženstvími a etniky -­‐ 15:00 (kaple) Oslava svátku Sukot -­‐ Shumi Berkowitz -­‐ 16:00 (zahrada) Vystoupení skupiny Mišpacha -­‐ 16:30 (zahrada) Slavnostní uvedení knih „Slovník biblické kananejštiny“ (M. Vymětal) a „Dějiny státu Izrael“ od Michaela Kruppa (nakl. Vyšehrad) -­‐ 17:15 (sklep) Loutkové divadlo (hra „Záselky“ podle V. Rakouse) -­‐ 17:15 (kaple) Vystoupení skupiny Comodo -­‐ 17:30 (zahrada) Panelová diskuse „Židovský a romský holocaust“ (Ivana Mariposa Čonková, Fedor Gál, Michal Miko, Tamara Moyzes, Markus Pape, moderuje Lukáš Houdek) -­‐ 18:00 (bude upřesněno) Jaroslav Pechar: „Židovské písně s ukulele“ -­‐ 18:00 (zahrada) Přednáška Doc. Pavla Hoška „Současná témata křesťansko-­‐ židovského dialogu“ -­‐ 18:40 (kaple) Hudební vystoupení Michala Turka -­‐ 18:30 (zahrada) Amairgil Vrchotický „Keltská harfa“ -­‐ 18:45 (sklep) Podvečer s básněmi (A. Borzič, J. Škrob, P. Řehák, A. Vrchotický, překlady hebrejské poezie) -­‐ Posezení u ohně -­‐ 19:00 (zahrada) Paralelně k programu budou probíhat DÍLNY PRO DĚTI a TRŽIŠTĚ SENZACÍ. Občerstvení masité i vegetariánské (odděleně).
Inzerent: Kazatel ČCE Mikuláš Vymětal <>
Stav: vyřízeno
Termín: 22. 9. 2013