Oznámení: Charitativní festival Dobříšské záření

Oznámení > Na vědomí

Dobříšský sbor srdečně zve k účasti na křesťanském charit. festivalu Dobříšské Záření.

Evangelická a katolická farnost na Dobříši pořádají již čtrnáctým rokem křesťanský charit. festival Dobříšské Záření. Během září , letos i začátkem října, se konají v prostorách farností koncerty , přednášky, výstavy, divadlo apod. pro veřejnost. Výtěžek akce jde na podporu vybraného sdružení či společnosti, která pracuje v sociální oblasti. V minulosti jsme podpořili : O.S. Stéblo v Boroticích, Azylový dům v Mokrovratech , nízkoprahový klub NEZDI, dívčí skautský oddíl Minehaha, chlapecký tábor. oddíl Zlatý list a další… bližší informace naleznete na www.dobris.evangnet.cz
Inzerent: FS ČCE DOBŘÍŠ <>
Stav: vyřízeno
Termín: 6. 10. 2013