Oznámení: F-nadace ve výběrových řízeních 2013/14 podporuje nesení „Dobré

Oznámení > Na vědomí

F-nadace vyhlásila výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z dárcovských fondů: * Nová generace na dobré cestě - na podporu práce lektorů ve školách, jejichž programy umožňují lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot * Výroba evangelizačních materiálů - pro  financování výroby nebo pořízení evangelizačních materiálů (letáčky, brožurky, plakáty, billboardy, CD, DVD, …), které obsahují sdělení biblického evangelia, mají odkaz na církevní společenství a jsou opakovaně použitelné.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 14. června 2013. Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení do emailové schránky Fnadace. Pro přílohy zaslané klasickým způsobem je rozhodné datum odeslání z pošty.
Tato výběrová řízení jsou financována z výnosů nadačního jmění a přímých darů. Velmi nám záleží na rozvoji štědrosti v našem národě a tak vás zveme k  založení vlastního dárcovského fondu ve spolupráci s Fnadací nebo svým dáváním přispějte do existujících otevřených dárcovských fondů (0% režie, min. 100% podpořenému projektu):
  • CfaN – podpora misijní práce v Africe - číslo účtu veřejné sbírky: 195 827 736 / 0600
  • Nová generace na dobré cestě – na práci lektorů putuje 200% daru - č.ú.: 2000 083 780 / 2010, variabilní symbol 7
  • Výroba evangelizačních materiálů - č.ú.: 2000 083 780 / 2010, variabilní symbol 6

pro více informací ● www.f-nadace.cz ● 774 478 370
Inzerent: Správci Evangnetu (Filip Keller) <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: F-nadace ve výběrových řízeních 2013/14 podporuje nesení „Dobré

Ověření emailu