Oznámení: Výběrové řízení ředitele/ředitelka Konzervatoře EA Olomouc

Oznámení > Nabídka práce

Synodní rada Českobratrské církve evangelické jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. na místo ředitele/ředitelky Konzervatoře Evangelické akademie  Olomouc (dále jen KEA)

Adresa školy: Wurmova 13, 779 00 Olomouc
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OBSAHUJE
  • Jméno, adresa bydliště, rodné číslo uchazeče
  • Strukturovaný životopis

Organizační a řídící schopnosti, schopnost hledat a vytvářet dlouhodobé finanční zdroje rozvoje školy, vstřícný vztah k žákům, schopnost týmové práce, znalost školské legislativy, výhodou - aktivní znalost Aj nebo Nj, základní znalost účetnictví.
  • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (hudební vzdělání výhodou)

Vysokoškolské vzdělání, minimálně 5 let praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji,  splnění předpokladů podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
  • Úvahu/koncepci o poslání školy KEA
  • Motivační dopis ředitele KEA
  • Souhlas s veřejným projednáváním přihlášky
  • Jména a adresy osob (institucí), které mohou pro uchazeče poskytnout reference
  • Vztah k ČCE a obeznámenost s životem církve
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Zdravotní způsobilost

Přihláška obsahující všechny náležitosti bude doručena písemně poštou na adresu Ústředí Evangelické akademie ČCE, Mgr. Martina Sklenářová, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1. Obálka bude označena „Výběrové řízení KEA“. Rozhodující bude prokazatelné datum odeslání do 24. září 2012.
Bližší informace k bodům Úvaha/Koncepce podá Martina Sklenářová, ředitelka ústředí Evangelické akademie ČCE po telefonické nebo emailové domluvě na čísle 224 999 223; email: . Potřebná dokumentace ke škole KEA je pro vypracování těchto bodů k nahlédnutí po podepsání prohlášení o mlčenlivosti.
ČCE jako zřizovatel má právo kdykoliv výběrové řízení na pozici ředitele KEA Olomouc zrušit
Nástup zvoleného ředitele/ředitelky: 1. listopadu 2012
Výběrové řízení proběhne dne 8. října 2012. Konkrétní údaje k místu a průběhu výběrového řízení budou včas uchazečům sděleny.
Inzerent: Uživatel si přál zůstat v anonymitě
Stav: vyřízeno
Termín: 30. 9. 2012