Oznámení: Hledáme lektory pro vzdělávání učitelů n.š.

Oznámení > Různé

PORADNÍ ODBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ LAIKŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU prosí sestry a bratry, faráře i laiky, zkušené učitele nedělní školy, psychology, pedagogy atd. schopné vyučovat, o přípravu programu pro učitele nedělních škol seniorátu Královéhradeckého na některé z níže uedených témat. Své návrhy posílejte prosím na adresu . Všem kdo zašlou své příspěvky dle našich požadavků odpovíme, autory, jejichž příspěvky by splnily naše očekávání, oslovíme s prosbou o jejich realizaci při některém z našich setkání učitelů nedělních škol (leden/únor, září).

POŽADAVKY:
 1. Text přednášky, nebo projekt programu i s popisem method komunikace, které by řečník hodlal uplatnit.
 2. Stručný komentář v rozsahu A5 formát: jak vidí autor problém, jak jej analyzuje, jak jej řeší, na jaké principy se odvolává …

TÉMATA A TÉMATICKÉ OKRUHY:
 • Dětské zpěvníky, nácvik písní s dětmi
 • Vzdělávací činnost s nepravidelnými a nehomogenními skupinami dětí.
 • Udržení kázně a pozornosti.
 • Hyperaktivní dítě v nedělní škole.
 • Spolupáce učitele nedělní školy s rodiči a rodinou dětí.
 • Navazování obsahů nedělní školy a školství veřejného.
 • Plánování a příprava nedělní školy.
 • Pomůcky pro práci v nedělní škole.
 • Methody páce s dětmi.
 • Osobnost dítěte v nedělní škole.
 • Sebevzdělávání učitele nedělní školy.

Prosíme o zveřejnění naší výzvy ve všech sborech s nadějí, že objevíme v potenciálu ČCE nová jména, která mají čím prospět ze svých obdarování. Plakát ve formátu pdf je ke stažení zde.
Inzerent: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Stav: trváKontaktní formulář


<Neověřeno!>

Re: Hledáme lektory pro vzdělávání učitelů n.š.

Ověření emailu