Odkazy: Katecheze - pomoc - inspirace - sdílení

Odkazy na webu > Texty > Texty pro děti

Katechetické stránky oddělení výchovy a vzdělávání Ústřední církevní kanceláře při synodní radě Českobratrské církve evangelické! Stránky jsou určeny všem, kteří se zabývají výchovou a vzděláváním v církvi - katechetům, kazatelům, učitelům nedělky a náboženství, vedoucím mládeže či ostatních sborových skupinek.

Web: http://katecheze.evangnet.cz
Navštíveno:  x