Odkazy: Polaris – magazín pro polemiku a orientaci

Odkazy na webu > Texty > Teologické texty

Články, publikované již v církevní tisku nebo poprvé zde, přednášky, eseje, biblické výklady a konfesní texty kalvinistického nebo obecně tradičně křesťanského okruhu.

Web: http://polaris.nazory.cz/
Navštíveno:  x

  • přidat komentář »
  • přidal: Kazatel ČCE Tomáš Pavelka <>
  • aktualizováno: 08.11.2008 14.18
  • přidat odkaz