Odkazy: Kronika evangelické církve v Lounech (Josef Šplích

Odkazy na webu > Texty > Historické texty

Kronika líčí poutavě dějiny sboru, často s nenápadným humorem. Prokazuje laskavou shovívavost nad tím, co je v dějinách sboru dobově podmíněné, dovede vyzdvihnout takové jednání, kterému na důstojnosti čas neubírá – milosrdenství, laskavost, obětavost, pravdivost – víru.

Web: http://louny.evangnet.cz/kronika.html
Navštíveno:  x

  • přidat komentář »
  • přidal: Kazatel ČCE Tomáš Pavelka <>
  • aktualizováno: 19.11.2012 13.56
  • přidat odkaz