Odkazy: YWCA v ČR (Young Womens Christian Association = Kř

Odkazy na webu > Instituce > Spolky, organizace

YWCA v ČR pracuje na křesťanských a humanistických základech při zdůrazňování etiky ve vztazích mezi lidmi, jejím heslem je: „Žít životem lásky a služby bližnímu“, v současnosti se zabývá zejména podporou žen, zvl. matek na MD, rodin s malými dětmi a podporou seniorů formou nabídky volnočasových a zájmových aktivit. Rodina s dětmi, děti a mládež: Celodenní školka YWONKA pro děti od 2,5 let. Zkušené lektorky respektující individualitu dětí v úzkém kolektivu. Systematický výchovně vzdělávací program cílený na prosociální (etické) chování dětí, podporující nekonzumní životní styl a vzájemnou solidaritu, rozvíjející charakter jedince a funkčnost rodiny a přispívající k mezigeneračnímu porozumění, vzájemné toleranci a respektu. Nabídka kroužků ve školce: jóga, dramaťáček, angličtina, tanečky... Děti si nosí vlastní stravu z domova, jedinečná příležitost pro děti s dietním omezením Pro maminky na MD angličtina a další kurzy s hlídáním dětí, mateřský klub, rodinné tábory, výlety apod. Stáří: Snižování sociálního vyloučení seniorů, podpora volnočasových aktivit, vzdělávání a zdravého životního stylu, udržování nezávislosti, soběstačnosti a pocitu potřebnosti, aktivní spoluúčast na životě organizace apod. Programy pro duši i pro tělo (např. angličtina, šití, vzdělávací besedy, pravidelná klubová setkání, rehabilitační cvičení, jednorázové výlety, burzy apod.)

Web: http://www.ywca.cz
Navštíveno:  x