Nápověda: Windows Mail

Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu
Windows Mail (http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Mail) je nástupce Microsoft Outlook Expressu (známého z Windows XP, jde vlastně o MSOE ve verzi 7) v operačních systémech Windows Vista, je součástí jejich základní instalace. Adresa jeho oficiální domovské stránky je http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/features/mail.aspx. Instalace pod MS Windows probíhá standardně.
1) Nový účet pro práci s elektronickou poštou vytvoříme v dialogovém okně (je zachyceno na následujícím obrázku), které se spustí z nabídky "Nástroje" - "Účty…". Protože chceme vytvořit zcela nový účet pošty, stiskneme tlačítko "Přidat…" v pravém pruhu.
2) V následujícím okně (zobrazeném níže) vybereme typ účtu "E-mailový účet" a pokračujeme tlačítkem "Další".
3) Nyní je třeba zadat "Zobrazované jméno". Vložíme své jméno a příjmení a pokračujeme opět tlačítkem "Další".
4) V dalším kroku zadáváme svou přidělenou emailovou adresu (na obrázku opět použit email ). K dalšímu nastavení přejdeme tlačítkem "Další.
5) V dalším okně (viz obrázek níže) nastavíme poštovnímu účtu příchozí a odchozí server. Nejprve vybereme správný typ serveru příchozí pošty "POP3". Do kolonky níže vepíšeme adresu serveru příchozí pošty, tzn. "pop3.evangnet.cz". Do další kolonky vyplníme adresu serveru pro odchozí poštu, tj. "smtp.evangnet.cz". Zcela dole ještě zaškrtneme políčko "Odchozí server vyžaduje ověření". Následně pokračujeme k dalšímu oknu stiskem tlačítka "Další".
6) Jako "Uživatelské jméno e-mailu" použijeme opět celou svou emailovou adresu (v našem příkladě tedy opět napíšeme: ). Přihlašovací heslo v tomto kroku vyplňovat nemusíme, program se nás na něj později opět zeptá. Rovněž zaškrtnutí políčka "Zapamatovat heslo" není nutné. Pokud jej ale zaškrtneme, program už se nás na heslo nikdy v budoucnu nebude dotazovat. Zapamatování hesla programem není rozhodně nejbezpečnější varianta. Pro pokračování stiskneme opět tlačítko "Další".
7) V posledním okně dialogu vytvoření nového poštovního účtu (zachyceném na následujícím obrázku) zaškrtneme políčko "Nyní emaily nestahovat", protože pro bezpečné (šifrované spojení) a plně funkční spojení s poštovními servery je třeba ještě dodatečného nastavení. Zadané údaje nicméně potvrdíme a uložíme stiskem tlačítka "Dokončit." Dialog se uzavře a my se vrátíme do předchozí nabídky "Účty v Internetu", kterou jsme si otevřeli v bodě 1) tohoto návodu. Jen do levé části nově přibyla kolonka "Pošta" a do ní náš účet "pop3.evangnet.cz" (viz druhý obrázek v pořadí k tomuto kroku návodu). Pokračujeme v nastavení krokem 8).
8) Klepnutím vybereme svůj nově vytvořený účet "pop3.evangnet.cz" a v pravém nabídkovém pruhu stiskneme tlačítko "Vlastnosti".
9) Otevřelo se nové dialogové okno "Vlastnosti" Jméno a Příjmení. V dalších krocích se budeme pohybovat po záložkách tohoto okna. Na první záložce "Obecné" změníme nejprve název poštovního účtu (namísto "pop3.evangnet.cz" vložíme své jméno a příjmení). Do kolonky "Adresa pro odpovědi" znovu zadáme celou svou emailovou adresu. K dalšímu nastavení se dostaneme klepnutím na záložku "Servery".
10) Na této záložce musíme ověřit nastavení serveru odchozí pošty. Samostatné dialogové okno vyvoláme stiskem tlačítka "Nastavení" dole vpravo.
11) V nově otevřeném okně "Server odchozí pošty" zkontrolujeme volbu "Přihlašovacích informací" - má být vybrána možnost "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty". Pokud je vybrána druhá možnost, volbu opravíme a dialogové okno uzavřeme stiskem tlačítka "OK". Vrátíme se k předcházejícmu oknu (na druhém obrázku níže). K dalšímu nastavení přejdeme na záložku "Upřesnit".
12) Zde je třeba vybrat správné porty serveru. U serveru odchozí pošty zaškrtneme políčko "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)". Do kolonky "Odchozí pošta (SMTP):" vepíšeme číslo 465. I u serveru příchozí pošty pošty zaškrtneme políčko "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)". Číslo portu se v tomto případě samo změní na správnou hodnotu 995. Tím je veškeré nastavení v podstatě u konce. Zbývá jen zvolené nastavení potvrdit stiskem "OK". Tím se okno "Vlastnosti" uzavře a vracíme se k otevřenému oknu "Účty v Internetu" (viz obrázek v kroku 8). I toto ale ukončíme stiskem tlačítka "Zavřít".
13) V hlavním okně poštovního programu nyní můžeme přistoupit ke stažení příchozí pošty. Lze to nejsnáze provést stiskem tlačítka "Odeslat/Přijmout" v nástrojové liště nahoře přibližně uprostřed. Před stažením (či odesláním) pošty se nás program může zeptat na heslo (viz druhý obrázek k tomuto bodu). I zde je možné vybrat volbu "Zapamatovat pověření" a tím se vyhnout nutnosti zadávat heslo v budoucnu znovu.
14) Nastavení otestujeme odesláním zprávy na email, který není hostován na serveru Evangnet (např. email končící @seznam.cz či @centrum.cz) a následnou odpovědí z tohoto serveru.
Autor: Mirek Soukup

Nápověda (sekce)

Windows Mail (článek)

Navigace