Kalendář: Konvent brněnského seniorátu

Kdy: 23. 1. 2021
Místo: Brno nebo on-line
Cílová skupina: laici, kazatelé.
Pořádá: brněnský sen..