Kalendář: Oslavy 200 let toleranční modlitebny v Daňkovicích

Evangelický sbor v Daňkovicích si v neděli 23.9.2018 s vděčností připomene 200 let své toleranční modlitebny v. Program: 9.30 - bohoslužby, káže synodní senior Daniel Ženatý 11.00 - koncert varhany a zpěv - J Filipová, J. Kopuletá 12.00 - společný studený oběd 13.30 - přednáška Od pobělohorské ilegality k Protestantskému patentu - J. Holeš 14.30 - prohlídka fary a kostela s výkladem, výstava historických dokumentů a fotografií, prohlídka muzea. Během přednášky je zajištěn zábavný a sportovní program pro děti. Během celého dne možnost občerstvení a společných rozhovorů na faře. Srdečně zveme na tuto slavnost.

Kdy: 23. 9. 2018, 9:30h
Místo: Daňkovice
Cílová skupina: všechny věkové kategorie.
Region: vých. Čechy, již. Morava.
Druh akce: setkání/sjezd, bohoslužby, koncert.
Pořádá: horácký sen..