Téma: Re: Čemu evangelíci věří?

Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 12. 12. 2013 23:09
Předmět: Re: Čemu evangelíci věří?

Navigace: link | přehled | fórum
Protože se nikdo nemá k odpovědi, tak se o ni pokusím.
Žádného ortodoxního kreacionistu, který by tvrdil, že svět byl stvořen za šest pozemských dní před cca 6000 lety, jsem v ČCE nepotkal, nebo o něm nevím. Takže převažuje spíše teistická evoluce, ale to není přesné, spíš místo popírání vědeckých poznatků nebo jejich halení do pseudonáboženského hávu se na první kapitoly Genesis hledí tak, že podstatou jejich výpovědi není popis, JAK svět vznikl, ale PROČ vznikl, hovoří o smyslu toho všeho a obraz pádu člověka a porušeného stvoření spočívá v tom, co nám zbývá ze života a ze světa, pokud vynecháme Boha, ať už jako jednotlivci, nebo jako lidstvo ve své historii.
A co se týče mluvení v jazycích, nevím, že by bylo přímo zavrhováno, že se Duch svatý může i dnes takto projevit, jen se to jaksi v ČCE nepraktikuje, upřednostňuje se střízlivá víra a srozumitelné vyznání.
Od: Uživatel Evangnetu Honza Machula <>
Kdy: 16. 12. 2013 21:44
Předmět: Re: Čemu evangelíci věří?

Díky za odpověď :-)