Téma: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Od: Anonym: Tomáš Hančil <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 30. 03. 2003 23:28
Předmět: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Navigace: link | přehled | fórum
V nedávné době přestala kancelář SR zveřejňovat na svých internetových stránkách obsahy sborových zásilek, i když to po delší čas činila.
Nechápu důvody, proč tak učinila, ale jsem přesvedčen, že je to krok vyplývající z nepochopení podstaty elektronické komunikace na internetu a krok špatný i z teologických hledisek. Jako alternativu nabízí SR zasílání textů zájemcům na jejich elekronické adresy.
Uvedu několik důvodů, proč pokládám toto rozhodnutí za nesprávné: 1) Toto alternativní řešení znamená, že místo toho, aby byly zásilky informačního charakteru k dipozici odkudkoli všem zájemcům, budou nadále pouze v emailových schránkách těch, kteří o ně požádali, tedy farářů. Sborové zásilky nyní nejsou dostupné všem bratřím a sestrám, kteří by se na ně třeba rádil podívali. Takové omezení je z pastoračně-teologického poněkud zarážející. Docela stranou potom zůstává možnost celé veřejnosti se podívat na komunikaci církve uvnitř: SR se tedy tímto krokem zříká i misijní platformy mezi lidmi, které jinak zřídka má vůbec možnost oslovit.
2) Email, jako první masově používaná služba internetu se postupně proměňuje a dává prostor právě elektronickým archivům informací, kdy je emailem přenášen pouze odkaz a každý má potom možnost si daný text prohlédnout v době, kdy na něj má čas nebo když je připojení k internetu levnější. (Navrhované řešení například způsobí, že si budu muset stáhnout celou poštovní zásilku ve chvíli připojení a nebudu mocí vyřídit v drahém čase připojení jen to nejnutnéjší a k zásilce se vrátit později, kdy je připojení několikanásobně levnější. ) Jako přidanou hodnotu archiv na webových stránkách dává možnost se vracet ke starým zásilkám a prohledávat informace pomocí vyhledávácích utilit, což je složité, pokud se jedná a staženou poštu.
3) I když jsou podle mého předchozí dva důvody dostatečné, uvedu ještě důvod třetí: Jako správce Evangnetu mne tato změna velmi zneklidňuje. Vzhledem k tomu, že přes server Evangnet prochází 80% elektronické pošty ČCE, tento krok může v určitých chvílich znamenat zatížení serveru o stovky megabytů (ano, nekteré zásilky jsou větší než 1MB), což je velmi nepříjemné. Evangnet slouží cirkvi bez podpory církevního vedení a chce tak činit i nadále. Není však schopen nést tíhu nesprávných rozhodnutí (ať už se jedná o nekompetenci teologickou nebo technickou) bez pomoci uživatelů.
Prosím Vás, kteří shledáváte Evangnet potřebnou službou, abyste apelovali na kancelář synodní rady a vyžádali si znovu vyvěšování sborových zásilek na její webové stránky. Emailem by měly být zasílány pouze odkazy na texty uložené na internetových stránkách SR. Toto řešení ulehčí jak SR, tak Vám, tak i Evangnetu.
děkuji
Tomáš Hančil
Sdělení na stránkách SR: Sborové zásilky nebudou nadále uveřejňovány na www stránkách. Těm sborům, které mají svoji e-mailovou adresu a souhlasí se zasíláním zásilek elektronickým způsobem, budou zásilky i nadále posílány e-mailem, ostatním poštou. Připravujeme pozměněnou strukturu menu internetových stránek, kde budou v rubrice Dokumenty Aktivní uveřejňovány jen zásadní či důležité dokumenty a sborová sdělení, později budou přesunuty do rubriky Dokumenty Archiv. Všichni zájemci o kompletní sborové zásilky v internetové podobě se o ně mohou přihlásit na adrese .
Od: Anonym: Mikuláš Zoubek <> ( ---.dialup.iol.cz )
Kdy: 31. 03. 2003 09:54
Předmět: Re: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Naprosto souhlasím s předchozím příspěvkem. Považuji za správné, aby všechny sborové zásilky synodní rada nadále umisťovala na své www-stránky k dispozici pro každého zájemce. Zdůraznil bych přitom zejména důvody teologicko-pastorační: jsme-li církví presbyterně-synodní, pak základní informace o životě církve musí být zpřístupňovány všem bez rozdílu. Argument o chraně osobních dat těch bratří a sester, jejichž jména jsou v dokumentech zmíněna, nemůže obstát: Každý, kdo je v církvi nějak aktivní, musí počítat s občasným zveřejněním svého jména v různých dokumentech církve, včetně zveřejnění na www-stránkách synodní rady.
Od: Anonym: Daniel Ženatý <> ( ---.brno.worldonline.cz )
Kdy: 26. 04. 2003 21:33
Předmět: Re: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Dobrý den, mrzí mne, že SR přestala zveřejňovat sborové zásilky. Nevím proč k této změně došlo. Další zasedání máme 7.5. t.r., zjistím důvody a pokusím se situaci změnit tak, aby sborové zásliky byly opět zveřejňovány na internetu. Daniel Ženatý
Od: Anonym: Marek Drápal <> ( ---.felk.cvut.cz )
Kdy: 01. 04. 2003 13:48
Předmět: Re: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Pokud mohu posuzovat z daných faktů, tak vidím problém především v technické nedomyšlenosti. Jak jinak si vysvětlit větu z ofic. stanoviska SR: "Všichni zájemci o kompletní sborové zásilky v internetové podobě se o ně mohou přihlásit na adrese ." Vypadá to tedy, že SR pouze nechce dávat sborové zásilky na web, ale jen rozesílat. Nebo je to všechno jinak? K tomu by se měl vyjádřit nějaký insider…
Sdělení na stránkách SR: Sborové zásilky nebudou nadále uveřejňovány na www stránkách. Těm sborům, které mají svoji e-mailovou adresu a souhlasí se zasíláním zásilek elektronickým způsobem, budou zásilky i nadále posílány e-mailem, ostatním poštou. Připravujeme pozměněnou strukturu menu internetových stránek, kde budou v rubrice Dokumenty Aktivní uveřejňovány jen zásadní či důležité dokumenty a sborová sdělení, později budou přesunuty do rubriky Dokumenty Archiv. Všichni zájemci o kompletní sborové zásilky v internetové podobě se o ně mohou přihlásit na adrese .
Od: Anonym: Tomáš Hančil <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 01. 04. 2003 18:02
Předmět: Re: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

I když by bylo možno se přilhásit k odebírání sborových zásilek jako nefarář, tak si myslím, že to je služba, která je pro nefaráře k ničemu. Jako laik budu asi mít zájem o určitou jednu zásilku z deset a tu si budu chtít najít sám. Proto je web smysluplnější. (a to ještě nevím, zdali je to opravdu tak otevřené, že by SR zaslala sborové zásilky komukoliv, kdo o ně požádá. Rád bych, aby tomu tak bylo.)
Od: Anonym: Marek Drápal <> ( ---.felk.cvut.cz )
Kdy: 02. 04. 2003 12:23
Předmět: Re: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Souhlasím s tím, že posílání na email není nejšťastnější řešení problému. Já jsem pouze spekuloval na toto téma z dostupných dat. Momentálně jsem již informován kde je problém (resp. v kom :-) a troufám si tvrdit, že SR jen tak někomu sborové zásilky nepošle… Pokud jde o technickou stránku, může to SR vyřešit samozřejmě lépe npř. vytvořením zón na svém WWW serveru pouze pro registrované a posílat emaily v původním rozsahu. Největší problém však spatřuji v používání obludností typu Micro$oft Word, který násobí objem užitečných dat a tak zbytečně ucpává síť…Tomáš Hančil napsal:
Od: Anonym: Mirek Soukup <> ( ---.ujep.cz )
Kdy: 02. 04. 2003 18:15
Předmět: Re: SR přestala zveřejňovat sborové zásilky

Zdravím. Tenhle problém, který je tu nastíněn, jsem řešil asi v půlce března, protože mě to také pěkně štvalo. Zásilky mi chodí i když nejsem ani farář, ani kurátor, ani nejsem pověřen příjmem pošty na sbor. Nebudeme si nic namlouvat, sám si myslím a slyšel jsem podobné názory od několika lidí, že webové stránky Synodní rady fungují dost divně a hlavně nevycházejí maximálně vstříc uživateli. I kdyby nakrásně zase začali v ÚCK vystavovat zásilky na webu, je to stejně hloupě udělané, protože stránka se zásilkami je schovaná ve struktuře stránek, navíc tam donedávna byly zásilky řazeny chronologicky, člověk tedy, aby mohl zkontrolovat, jestli nevyšla nová zásilka (to nebylo nikde jinde zvýrazněno), musel počkat, až se načte celá stránka, nejnovější zásilky byly až zcela na konci. Také by bylo fajn, kdyby se zásilky uveřejňovaly rozdělené, respektive jen související dokumenty spolu sbalené, tedy není dobré, když je v jednom balíku něco k diakonii, něco ke kurzům mládeže atd. Člověk to musí totiž nejdřív stáhnout a pak po rozbalení zjistí, ž toho větší část nepotřebuje. Lepší by jistě bylo, kdyby tam byl balíček pozvánky na kurz a připojená přihláška, dále všechno ze zásilky, co se týká diakonie v dalším balíčku, v jiném balíčku věci ekonomické apod. Neuveřejňování oficiálních zásilek pro sbory na stránkách je nešvar a pokrytectví. Zamezuje to svobodnému přístupu k informacím a podává to pokřivený obraz církve. (Navíc v některých sborech zásilky přebírající farář, nebo jiná osoba, provádí výběr, ne všechno vyvěsí, aby se to dostalo až ke členům sboru a některé závažnější věci třeba ani nepředkládá staršovstvu k projednání. To si myslím není vůbec v pořádku. Argumentace typu: vždyť z našeho sboru stejně na ty kurzy mládeže nikdo nejezdí… se mi zdá zvláště od faráře velmi nesprávná.) Právě teď mi došla 8. zásilka a má jen 774 kB. Zdraví Mirek Soukup
Od: Anonym: Petr Tomasek---.etf.cuni.cz )
Kdy: 01. 05. 2003 20:14
Předmět: SR obnovila zveřejňování sborových zásilek na webu.

"Ústřední církevní kancelář, na četné výzvy z farních sborů, rozhodla o opětovném uveřejňování sborových zásilek na našich webových stránkách. Věříme,že jde o rozhodnutí, které přispěje k dobré vzájemné informovanosti. Za ÚCK Ing. Regina Pešková"