Téma: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Od: Anonym: DJ.Hugo---.raabnet.net )
Kdy: 16. 05. 2009 22:38
Předmět: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Navigace: link | přehled | fórum
Proč evangelíci píší Bible s malým "b"? Knihu Babička byste také napsali s malým? O co víc je Bible! Objevuje se to i na webu srcce.
Od: Anonym: DJ.Hugo---.raabnet.net )
Kdy: 17. 05. 2009 16:58
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Proč nepíšete i Bůh s malým b?
Malé b signalizuje obecné jméno - Bůh se pak jeví jako Bůh vůbec, ne jako entita na rozdíl od něčeho jiného. Píše-li se velké B, slovo Bůh se stává předmětem úcty mluvčího - aniž by používání malého b bylo zneuctěno.
Toť Tvá odpověď?
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 17. 05. 2009 17:08
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Bible není naše modla, hoden uctívání je Bůh. Proto.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 18. 05. 2009 14:59
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

No, používat slovo Bůh s velkým B je nutné, aby se odlišil od bohů s malým b. Nicméně v případě Bible to asi nebude třeba tak odlišovat. Je tedy pravda, že jsou různé bible sjezdového lyžování, bible linuxu atd. ale tam už se to rozliší tím přívlastkem). Ale stejně jsem jak píšu výše zastáncem psaní velkého B.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 17. 05. 2009 22:21
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

No, já to teda píšu s velkým, myslím že bez Bible bychom asi nevěděli o Bohu, kterého uctíváme. Doufám, že to nemáme jako evangelíci povinný psát s malým :-))).
Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.erkor.cz )
Kdy: 17. 05. 2009 22:54
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

No jasně, i mně se víc líbí, když se píše Bible s velkým "B", když je použita ve smyslu Boží slovo či Písmo svaté, s malým písmenem mi to zavání neúctou. Ale když se hovoří o bibli prostě jako o knize, která je nosičem Písma, pak je spíš na místě psát malé "b". Obojí je možné, záleží na kontextu:
Např.:
1) Takto o tom hovoří Bible.
2) Na akci vezměte s sebou bibli, kytaru a spacák.
Pisatel dotazu asi naráží na to, jaký je vlastně náš vztah k Bibli, zda je pro nás autoritou od A do Z, nebo v duchu biblické kritiky něco bereme jako Boží slovo, něco jako čistě lidské dobově a kulturně podmíněné představy, prostě podle toho, jak se nám to líbí, jak se nám to hodí a jak nám to zapadá do současných představ o světu. A zda vůbec je pro nás Bible Boží slovo. Prof. Daněk tvrdil, že Bible Božím slovem není, ale že se jím stává, že si její text Bůh používá, aby k nám promlouval. To by si ale mohl použít (a taky používá) cokoli. Proč potom má mít Bible ústřední postavení, když Božím slovem není? To jsou základní otázky, na jejichž odpovědích závisí duchovní stav naší církve i její budoucnost.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 18. 05. 2009 14:55
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

No, logicky to vaše vysvětlení zní, jenom já bych asi nebyl při své nízké inteligenci schopen tak striktně rozlišovat obě možnosti…:-))))
Od: Anonym: Martin Balcar <> ( ---.diakoniecce.cz )
Kdy: 19. 05. 2009 14:43
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Ahoj Jirko, vidíš, to s tou Slávií je hezkej příklad - bohemky jsou teď dvě (malý "b"), nicméně my pravověrní víme, že Bohemka je jen jedna! Ta z ďolíčku. A protože jsem tolerantní, střížkovská bohemka může bejt klidně s malým nebo velkým, to je mi vskutku jedno. Protože tý nepomůže ani malý ani velký "b", ani zaplacený muzikanti na zápasy … ČCE a Bohemka mě baví tak … fifty-fifty.
Martin Balcar
Od: Anonym: Zuzka <> ( ---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 19. 05. 2009 07:47
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Já jsem evangelička a píšu Bible, takže to je asi individuální:-)
Od: Anonym: Miroslav Zapletal---.dkm.cz )
Kdy: 03. 09. 2009 01:09
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Was? Ich verstehe diese Frage nicht.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Mareš <>
Kdy: 24. 11. 2009 20:07
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Pro psaní velkého písmene jsou směrodatná Pravidla českého pravopisu, v tomto případě konkrétně odst. 87 b). Takže v židovské bibli (= tenach neboli Starý zákon) nebo křesťanské bibli (= židovská bible + Nový zákon) je slovo „bible“ obecným jménem sbírky dokumentů, jejíž obsah je nejednoznačný - dokonce i křesťanská bible postrádá jednoznačnost jako nezbytný atribut jména vlastního, neboť katolická bible obsahuje proti bibli protestantské navíc knihy deuterokanonické (apokryfy). Naproti tomu Bible kralická nebo Bible kutnohorská jsou názvem konkrétního vydání těchto sbírek, časově i místně určeného, jednoznačného obsahu - jsou to tedy jména vlastní a jako taková mají nárok na velké počáteční písmeno celého názvu - tedy „Bible kralická“ nebo „Kralická bible“. Tento poměrně jednoduchý a přehledný princip v posledních letech rozmazávají hojné překlady duchovní literatury z angličtiny a němčiny, přebírající bezmyšlenkovitě pravopis anglosaský, takže za nějaký čas budeme psát kromě Bible nejspíš i Pondělí, Úterý atd. Osobní úctu či neúctu je lepší do pravopisu nemíchat, jinak bychom brzy mohli mít pravopis křesťanský, muslimský, ateistický a nevím kolik dalších, podle osobního gusta. A pak už se v tom nevyzná vůbec nikdo.
Od: Anonym: Martin---.windenergie.cz )
Kdy: 28. 02. 2023 11:13
Předmět: Re: Proč evangelíci píší Bible s malým "b"?

Podle Pravidel českého pravopisu Bible s velkým B ve spojení s Knihou knih není chyba. A proto je především výrazem úcty k Božímu slovu, proč píšeme "B" a tu opravdoví křesťané jistě mají.