Téma: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 18. 09. 2008 14:52
Předmět: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Navigace: link | přehled | fórum
Vážení, znám hodně lidí, pro které průběh diskusí na Evangnetu byl pekelným soustem, kteří nemohli uvěřit, že je to opravdu křesťasnké prostředí. Ale ani mimo internet, v diskusích přímých, to lepší nebývá.
Dovoluji si Vám nabídnout jakýsi kodex, který jsme si se studenty náchodské EA vytvořili, abychom krotili diskuse v hodinách. Ten samozřejmě počítá s jinými než chatovými diskusemi, ale já jej nabízím i pro jednání staršovstev, odborů, konventů, mládeží a td.:
Podmínky smysluplné diskuse:
1) Schopnost podstoupit konflikt bez nepřátelství a násilí (včetně psychického a morálního): umění navzájem spolu hovořit; navzájem si naslouchat, reagovat na to, co druzí říkají; uvést více než jeden názor na prodiskutovávané téma.
2) Schopnost vcítit se do oponentovy mysli: nepřepínat jeho „práh bolesti“.
3) Řád: dodržování pravidel diskuse, jako třeba „vždy mluví pouze jeden“, nepřerušovat druhé ani je umlčovat. Dopřát sobě i druhým dostatek času ke sdělení i prostor k reakcím na vlastní námitky, vést sebe i druhé k maximální stručnosti a soustředění na téma diskuse, dbát na sebe i druhé, aby od tématu neutíkali.
4) Přístupnost rozumové argumentaci: ochota účastníků vyslechnout důvody, důkazy a argumenty ostatních a také dovolit, aby argumenty druhých ovlivnily jejich vlastní názory.
5) Pravdivost: účastníci musejí říkat to, o čem jsou přesvědčeni, bez úmyslného lhaní, klamání druhých nebo předstírání něčeho, čemu nevěří.
6) Svoboda projevu: všichni mohou svobodně vyjádřit svůj názor tak, že přitom nejsou omezováni názory druhých, nikdo se nesmí chovat útočně, nesmí se nažit neuvádět druhé do rozpaků, zdržet se vydírání i citového.
7) Rovnost příležitostí: všichni mají stejnou příležitost k tomu, aby promluvili a aby jim druzí věnovali svou pozornost, aby několik osob neovládlo zcela pole.
8) Úcta k druhým: účastníci respektují práva a názory ostatních, věnují jim pozornost a zamýšlejí se nad tím, co druzí říkají, reagují šetrně a chovají se k nim s úctou jako k plnohodnotným rovnocenným partnerům.
9) Úcta k sobě: vědomí, že mám na svůj názor právo nebo dokonce povinnost zastávat to, k čemu jsem při vší upřímnosti a na základě svých zkušeností dospěl, zbavit se strachu z reakce druhých i jejich posměchu. Vědomí práva na omyl zvyšuje ochotu k sebereflexi i asertivnímu přiznání, pokud k takovému poznání dojdeme.
10) Nepředpojatost a trpělivost: otevřenost názorům druhých, ochota měnit svůj názor, šetrnost vůči názorům ostatních; zdržet se zbrklých soudů. Tento svět není ani blažený ani zoufalý, nýbrž - spasitelný.
(Podle Roberta Fishera, Učíme děti myslet a učit se, Praha 2004 a Pinchasa Lapide in: Pinchas Lapide a Raimon Panikkar, Míníme téhož Boha?, ISBN 80-7021-610-0)
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 18. 09. 2008 16:00
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Ano, trefa, ale, chcete-li zde mít nejen pohled profesionálů-farářů, musíte mít trpělivost i s diskutujícími z jiných denominací a laiků, aby to bylo objektivní /seriozní/.Zdravím PB. PS.: teologem není jen absolvent, ale i laik.Teologie je myšlení víry.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 18. 09. 2008 17:42
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Budiž, ale chat umožňuje každému účastnit se. V čem spatřujete netrpělivost s laiky nebo s lidmi z jiných denominací. Na druhou stranu ti i oni se přece mohou (včetně nevěřících) chovat vůči sobě navzájem slušně.
Farářů se diskusí na Evangetu účastní dost málo.
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 19. 09. 2008 13:57
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Zdravím a přeji hezký den ! Nepíchám do vosího hnízda, jen si přeji, aby tento prostor byl pro všechny a aby ti co vědí více /více zpracovaných informací/, tedy profesionální teologové měli strpení s těmi , co jsou jen teologové-laici/ a nemají tak široký záběr znalostí /. Většinou je to tak, že jak se "sčuchnou" profíci, tak si diskutují mezi sebou a retardery nechají bokem. / ale to je zcela pochopitelné/.Zdravím PB.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 19. 09. 2008 14:13
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Ale no tak! Nejsou to spíš předsudky? Ale i kdyby - výhodou chatu je, že si tam nemohou lidé skákat do řeči, že se tam ke slovu nakonec dostane každý, že nikdo nemůže nikoho umlčet. Škoda, že je tu přemíra anonymů, kteří se projevují hrubostí a hulvátstvím, ale to (aspoň doufám) faráři nejsou. Myslím, že si tu nemáte na co stěžovat, ale ani není třeba mluvit o sobě jako o retarderovi. Není třeba se tak ani cítit, ani předpokládat, že Vás tak někdo nazírá.
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 19. 09. 2008 14:54
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Bratře Jakube, děkuji za odpověď, ale ten "retarder" byl myšlen jako něco co zdržuje v rozletu a postupu, což docela chápu a myslím, že v dopravních situacích, tam kde je třeba zpomalit, aby nedocházelo ke karambolům, je to docela užitečná věc. Ale jak v dopravě, tak ve věcech víry jde o život vždy. Jinak každopádně je dobré slyšet, že se věci hýbou dopředu i v rámci netu a křesťanství. Kde jinde lze diskutovat bez předsudků a otevřeně, než zde a ve formě, kterou jste právě popsal /viz výše/. Já už jsem se představil ve vlákně o tradicionalismu /Adam/. Zdravím.PB.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 19. 09. 2008 16:07
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Vím, a Vás bych rozhodně neobviňoval z vulgarity či hulvátství. Na to jsou tady jiní. Mimochodem - děkuji za Vaši zásilku. Teď jsem přišel ze školy, ale až budu mít klid, prostuduji to.
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 19. 09. 2008 16:39
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Děkuji. Problémem je fundamentalismus ideový a tím i konfesní. Tací lidé to berou jako útok na svoji osobu, když jim presentujete jiný pohled, než je jejich, jakkoli plytký. Cítí se ohrožení a neví /možná ?/, kudy z toho ven. Taky jsem to kdysi zažíval. Zdravím.PB.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 19. 09. 2008 20:29
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Na toto téma jsem měl jednou úvahu na poradě kazatelů, nakonec jsem jí dal do svého blogu http://okarina.blog.tyden.cz/. Včlenil jsem do ní i ten kodex výše. Dovolím si Vás tam odkázat.
Od: Anonym: Petr <> ( ---.bm.gin.cz )
Kdy: 20. 09. 2008 13:43
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Díky za odkaz i za odpověď. Prostuduji a budu reagovat později, neboˇmusím vykonat nějaké cesty po Brně v rámci svého zaměstnání. Zdravím.PB.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 28. 09. 2008 11:25
Předmět: Re: Umíme spolu ještě mluvit a diskutovat?

Je třeba přiznat katolíkům, že se těmto otázkám věnují mnohem pilněji a pečlivěji než evangelíci, kteří se morálním otázkám štítivě vyhýbají. Vrtal jsem se v knihovně, a narazil na knihu Novou odvahu k ctnosti (ISBN 80-7021-173-3, stále dostupná na www.ivysehrad.cz, nyní s výraznou slevou!). Jsou tam spousty pozoruhodných úvah, a v této souvislosti mě zaujala úvaha Zeď nebo most, Dvě poznámky o tom, jak rozlišovat, co je křesťanské, od spisovatele a čestného doktora theologie Waltera Dirkse. Tam právě řeší otázku pravdy, bludu a vztahu k bloudícím či domněle bloudícím. Myslím, že pro kultivaci debat o víře je to velmi přínosná úvaha (i jiné stojí za to, zvláště úvodní Rahnerův příspěvek!).