Téma: jedna ruka neví, co dělá druhá

Od: Anonym: František Řeka <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 15. 05. 2007 01:42
Předmět: jedna ruka neví, co dělá druhá

Navigace: link | přehled | fórum
Už od útlého dětství sleduji, jak úžasně snadno a bez nějakých vniřních zábran se daří řadě lidí v naší církvi zahazovat Kristovo učení právě ve chvíli, kdy je ho nejvíce třeba! Jako kdyby evangelium a všechny myšlenky, úvahy a teorie patřili pouze do moudrých knih, nebo do průběhu bohoslužeb, ale jakmile lidé z ČCE opustí kostel, či pohodlí svého domova, jednají pořád stejně, jako kdyby o žádné evangelické víře ani neslyšeli. A z daleka se to netýká pouze případu bratra Tožičky. Ptám se: co se to děje? proč se tak snadno zahazuje to, co nám bylo dáno od Boha? jako by to byla věc, která je sice pěkná a pěkně se o ní povídá, ale v momentě, kdy brání někomu v kariérním postupu nebo v tom se někoho zbavit, na úkor někoho se obohatit atd. tak se dělá, jako by nebyla s oním alibistickým: "vždyť to dělá dneska každej". Můj otec zřejmě nebyl daleko od pravdy, když o ČCE onehda mluvil jako o umírající kobyle - pokud jde o církev jakožto byrokratickou instituci. Já stanovisko svého otce nesdílím a věřím, že se křesťané mohou k sobě chovat křesťansky, když chtějí, ať zastávají jakoukoliv pozici, jakékoliv povolání a ať je v jejich rukou soustředěno jakékoliv množství moci a zodpovědnosti. Důrazně však říkám: Jestli má tato církev nejen udržet svůj současný stav, ale jestli také má růst a vzkvétat, je nutné, aby všichni její členové jednali podle Kristova učení, které jim bylo předáno a ne aby o něm jenom mluvili ale stejně se dál pachtili za svými věcmi. Vždyť je to ve výsledku stejný alibismus jako to katolické odsunutí Krista do maličkého svatostánku obklopeného ze všech stran matoucími modlami a rytinami, kvůli kterým měli tu náturu si upravit desatero, ačkoliv se v Matoušovi můžeme o dodržování Zákona a Proroků dočíst jasné Ježíšovo stanovisko. Jestliže jsme křesťané, měli bychom i tak jednat. Naši víru přeci nemáme jako nějakou ozdobu!
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 17. 05. 2007 10:49
Předmět: Re: jedna ruka neví, co dělá druhá

Můžete svá tvrzení nějak konkretizovat? Které lidi či případy v ČCE máte na mysli? Jak je podle vás Kristovo "učení" zahazováno? V jednání konkrétních lidí, nebo i v učení (etice a dogmatice)? Jiří Šamšula