Diskuze k článku: Putnovo Kázání proti rodině

Na Christnet.eu se 19. října 2022 objevilo první z plánovaných Kázání proti křesťanským hodnotám, jak jsou plánována v Nekostele, a nejdříve právě Kázání proti rodině. Má hlavní otázka zní: Je opravdu potřeba to takto hrotit?


Téma: kázáníčko kázání

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 02. 11. 2022 08:37
Předmět: kázáníčko kázání

Navigace: link | přehled | fórum
Přečetl jsem původně jako "Putinovo kázání proti rodině" a řekl jsem si - konečně píšou na tom Evangnetu něco kloudného, jojo, není většího nepřítele rodin, než je Putin, tolika rodinám ublížil, tolik rodin rozbil, tolika rodinám sebral někoho nebo něco, co jim bylo drahé.
Jinak samozřejmě nevím, proč se vztekáte. MCP ukázal některé protirodinné důrazy evangelia a každý, kdo čte novozákonní knihy nepředpojatě, snad ví, že v Ježíšově učení jsou. Mohl klidně přidat ještě ostřejší:
Jinému Ježíš řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“ A jiný mu řekl: „Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.“ Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“ (Lk 9,59-62)
- Co tady a všude v Putnou citovaném chce někdo najít pozitivního nejen o "kultu rodiny", ale i o "hodnotě rodiny"? Z uvedených Ježíšových promluv a aktivit je jasné, že rodinu a rodinnou soudržnost necení ani za mák. Ignoruje pietu vůči zemřelému otci, ignoruje loučení s rodinou, vymezuje se proti základním pravidlům rodinné loajality. Putna to řekl ještě mnohem mírněji, než by mohl - ne že něco "hrotí".
Novozákonní texty zjevně komunikují s životními modely asketismu a individualismu, jak se v dobách helénismu častěji objevují i v nežidovském prostředí (stoa, ale i různé radikální proudy zbožnosti v judských, syrských, egyptských oblastech, eséni, ebionité).
Zvláštní, jakou potíž představuje pro některé křesťánky připustit si, že v evangeliu se rodina v lepším případě ignoruje, v horším příkře neguje. Přitom by stačilo si jen ty různé Ježíšovy věty přečíst a netvářit se, že tam nejsou nebo že snad říkají opak. Jenomže to by potom nešlo tak dobře buzerovat ty, kteří nežijí podle standardů tzv. tradiční rodiny - třeba LGBT.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 04. 11. 2022 18:02
Předmět: Putnovo kázání proti rodině

Nevím, jak se Vám podařilo na Wranův článek odpovědět, ale já mám komentáře asi uzavřené. Jedině u Vás se mi objevila ikonka pro odpověď, proto toho využívám, abych článku pana faráře. Za nesolidní považuji napadnout něčí příspěvek mimo příspěvek sám, a nedat ani odkaz, kde to může Wranův čtenář najít a jeho tvrzení si ověřit. Proto jej doplňuji sám: https://www.christnet.eu/clanky/6742/kazani_proti_rodine.url
Od: Uživatel Evangnetu Lukáš Král <>
Kdy: 04. 11. 2022 19:46
Předmět: Re: kázáníčko kázání

Milý bratře, i já jsem slyšel kázání br. Putny, možná právě s přesně stejným předporozuměním, jaké popisujete, a mile mne překvapil. Asi je to tak, že když v (domněle) zavedených pořádcích někdo "tne do živého", někdo se vždy ozve, a ozval jste se vy. To vám nelze upírat, já jen mohu konstatovat, že na naší církvi oceňuji možnost pluralitní diskuse. Osobně se považuji za konzervativce, ovšem mohu ctít konzervativní hodnoty a zároveň mít cit pro člověka, chcete-li, pastorační citlivost.
Pokoj vám.