Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Prvotní hřích trochu jinak

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.74.broadband4.iol.cz )
Kdy: 14. 04. 2008 23:02
Předmět: Re: Prvotní hřích trochu jinak

Zírat asi moc nebudu, neboť je mi to v zásadě známo a o vzniku a historii církve si nedělám přehnané iluze. Jak kdosi trefně poznamenal, Ježíš ohlašoval království, a přišla církev. Jediné, co odmítám, je tvrzení, že zvěst o vzkříšení Ježíše Krista je až nějaký dodatečný výmysl. Ale o tom se v diskuzi o prvotním hříchu bavit nemíním, to si můžeme nechat na samostatné téma.
Ptáš se na můj pohled. I já se kloním k tomu, že Bibli není nutné vždy brát doslovně, ale zaměřit se na podstatu sdělení v textu. Její první kapitoly jsou určitou alegorií, mýtickým vyprávěním. Přesto považuji teologickou reflexi těchto kapitol v naší církvi (tedy i tu odpověď v Pojď a přesvědč se) za nedostatečnou a neuspokojující. Daný výklad totiž v podstatě říká, že tyto kapitoly nemají s historií nic společného, že člověk a stvoření nebyli vydáni pomíjivosti, smrtelnosti a zmaru (což je naše současná situace)v důsledku pádu člověka, ale že je to tak odjakživa, že smrt tady úřadovala ještě před člověkem, že tak tomu bylo ve stvoření od prvopočátku, nikoli v důsledku jeho porušení. To je ovšem závažný teologický posun výrazně pozměňující význam Kristovy oběti, zužuje ji pouze na spásu člověka z osobních hříchů na rozdíl od spásy světa jako celého stvoření. Ale proč a z čeho by pak Bůh zachraňoval, když to tak od počátku ustanovil, aniž by v tom měl člověk prsty? To moc nedává smysl.
Tady podle mě liberální teologie selhává v otupování a v relativizaci samotného jádra křesťanské zvěsti. A právě nedůslednost v téhle základní, fundamentální otázce považuji za jednu z příčin již projevující se krize ČCE. Ve všem ostatním se mi liberálně teologický přístup zamlouvá, ale v tomhle ne. To už pak není daleko od tvrzení, že Kristovo vzkříšení je taky jen metafora, že se odehrálo jen v jakési duchovní rovině. Ale jak sám autor mnou mnohokrát zmíněné publikace napsal, "s postavou a životem Ježíše Krista křesťanství stojí a padá". A ještě tvrději apoštol Pavel v I. Kor, 15,14 "jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra".
Proto bych si zde dovolil nadhodit trochu provokativní tezi:
POPÍRÁNÍ PRAVDIVOSTI BIBLICKÉ ZVĚSTI O VYDÁNÍ CELÉHO STVOŘENÍ SMRTI A POMÍJIVOSTI V DŮSLEDKU PÁDU ČLOVĚKA JE POPÍRÁNÍM ZVĚSTI O SPÁSE SKRZE JEŽÍŠE KRISTA.
Byl bych rád, kdyby na to reagoval i někdo jiný, než jen Jiří Deštenský, který zastává názor, že křesťanství je mimo, pokud možno nějaký liberální křesťan. A také prosím, netahejme do toho debatu o evolucionismu a kreacionismu, byť to spolu bezprostředně souvisí, a zkusme se na to podívat čistě z hlediska teologických a christologických důsledků.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód