Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Prvotní hřích trochu jinak

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.74.broadband4.iol.cz )
Kdy: 13. 04. 2008 12:49
Předmět: Re: Prvotní hřích trochu jinak

Opět si dovolím citovat z publikace Pojď a přesvědč se:
"Mnoho problémů působí tradičně první kapitoly Bible. Patří spíš k mladším biblickým textům a můžeme je chápat jako předmluvu ke všemu, co následuje. Příběhy o stvoření a prvních lidech nechtějí popsat dávnou historii, ale vysvětlit naši přítomnost. Vyprávění o Adamovi, Evě a jejich synech je výpovědí o člověku jako takovém. V Adamovi, Evě a jejich potomcích se může poznat každý z nás."
A o kousek dál:
"Není však tento výklad Bible pouze elegantním způsobem, jak se vyhnout dnešním těžko řešitelným problémům s jejím doslovným výkladem? Celé generace ji přece chápaly a četly jako podrobný popis zmiňovaných událostí. Nejde však o to, že bychom dnes nedovedli věřit, že se vše stalo přesně tak, jako o tom v Bibli čteme. Křesťané však nevěří v Bibli ani v její doslovný výklad. Věří Bohu, o kterém Bible svědčí. Když přestaneme lpět na doslovném výkladu, biblické texty nám toho řeknou o Bohu a o nás mnohem víc."

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód