Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: Opravdu živá víra?

Od: Anonym: Jan Dospiva <> ( ---.74.broadband4.iol.cz )
Kdy: 22. 03. 2008 15:07
Předmět: Re: Opravdu živá víra?

Otázka autority církve je na samostatné diskuzní téma. Osobně si nemyslím, že to jde bez církve ve smyslu společenství křesťanů, ne ve smyslu instituce, ale v reálném světě takové společenství těžko může fungovat bez formy instituce, bez organizace, bez vnitřního řádu. Právě různá neformální společenství mají nejvíce sklon ke zneužití moci jejich vůdci. Demokratické uspořádání v ČCE považuji za dobré, byť poněkud těžkopádné. Taky mně leccos vadí, ale v každé lidské organizaci jsou chyby. Jestli mně něco štve, tak to je neochota o některých věcech diskutovat, chodí se kolem nich jako kolem horké kaše. Například otázka personálního fondu, zda je správné, aby všechny sbory platily na faráře stejnou částku bez ohledu na jejich velikost a příjmy. Zda kromě budování sboru by nám nemělo jít o budování církve jako celku a nenechat v tom jednotlivé sbory napospas samy sobě. Zda bychom neměli pomáhat sborům, aby rostly, zakládat nové sbory místo dušení stávajících takto nastaveným systémem a jejich rušení. Moje zkušenosti z konventů jsou takové, že předkládání podobných otázek a návrhů je smeteno "přechodem k dennímu pořádku". Nedávno se hlasovalo o zrušení jednoho sboru a neprošel návrh na otevření rozpravy. Jistě, když sám sbor navrhuje své zrušení a objektivně není schopen pokračovat ve své existenci, nezbývá rozhodnout jinak, ale je tristní, že k tomu nebyla žádná diskuze, žádná reflexe, nic… Kdo bude další?
Domnívám se totiž, že příčinou není jen personální fond, že to je jen příznak něčeho, co má hlubší příčiny. Nejsem si jistý, jestli tady ve větší míře existují nějaké "silné" sbory oproti "slabším", obávám se, že je to spíš optický rozdíl, že nemalá část sborů má problém sama se sebou, se svým stárnutím, s nedostatkem nově příchozích, s nízkým procentem aktivních členů z celkového počtu těch "papírových". A že to souvisí s celkovým liberálně teologickým směřováním ČCE, jehož plodem kromě zdravé svobodomyslnosti a nedogmatičnosti je i vlažnost a nedostatek zápalu. Absence misijní strategie.
Obávám se, že až přijde skutečná odluka státu od církve, bude to znamenat velké změny v ČCE. Jen aby na ně už nebylo pozdě.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód