Systematické otázky


Odpověď na příspěvek: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 29. 02. 2020 14:30
Předmět: Re: K PROBLÉMU BOŽÍ TROJICE

Snažíte se vymyslet novou herezi. Velmi těžký úkol. - O Bohu je ve Starém zákoně několikrát řečeno, že je jako matka. Duch je v hebrejštině i v řečtině ženského rodu. Moudrost jako jeden z předobrazů Ježíše je žena. Ženský element ani v ortodoxní Trojici neschází.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód