Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Je Ježíš historická postava?

Od: Uživatel Evangnetu Jakub Danilo <>
Kdy: 19. 08. 2011 16:36
Předmět: Je Ježíš historická postava?

Uživatel Evangnetu David Geisler napsal(a):
 Milý Jiří, odpověď posílám raději mailem. Neboť se to v této diskuzi  "hemží trolly"… :)
Pane Geisler, prosím Vás, neukončujte diskuzi osobní mailovou korespondencí. Určitě nejen já jsem dychtivý po každé další odezvě k této, řekněme spíše úvaze než jednoznačně průkazně řešitelnému problému. Pan Lachtan předložil svou kritiku živého Božího spasitele bez úmyslu iritovat, ale se zájmem rozvířit vkusnou debatu, která může být velmi plodná pro všechny strany zúčastněné i přihlížející.
Tomáš Lachtan napsal(a):
 FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA    Je Ježíš historická postava?
Je pravda, že většina z nás má v tomto jasno a to bez jakýchkoli pochybností, ale i tak pokud si chceme ověřit celou záležitost fakty, tak jako vůbec první důležitá připomínka (která nám tak říkajíc hraje do karet) je přístup absolutní většiny nestranných historiků, jejichž závěry historičnost Ježíše nezpochybňují, ale považují ho za skutečnou historickou postavu z masa a kostí.
Píšete, že za jeho života nikomu nestál za zaznamenání jeho činů, ale proti tomu stojí tvrzení, že jako Mesiáš oslovoval především rolnickou a dělnickou třidu. Vzdělaná vrstva a židovští rabíni Ježíše ignorovala cíleně, někdy z věrouky, někdy ze strachu, někdy z naprostého nezájmu a z bezvýhradné nedůvěry. Vezměme si, že to je takové břímě, nešvar církve současné doby i minulé, věci ohrožující pilíře víry spíše zatajit, zamést pod koberec, než o nich vést smysluplnou diskuzi.
Evangelia jsou hodnověrným doložením Ježíšova života. Ač jsou především specifickým literárním žánrem a úctyhodným poselstvím Ducha svatého, tak nesou přesné historické, politické i náboženské znamení své doby. Píšete, že vznikly dlouhou dobu po Ježíšově smrti, ale uvědomme si, že ne tak dlouho, aby s ním nepřišli do styku lidé, které události zažily přímo nebo z druhého kolene a nemohli je popřít. Tak se však nikdy nestalo. Samozřejmě poměrně brzo vznikla kritika nového náboženství, nikdo z kritiků však nepochyboval o historicitě Ježíše Krista. Dokonce je nemožné, aby toto náboženství vzniklo bez skutečně výjimečně obdarované osoby, protože naprosto potíralo judaismus i římskou modloslužbu a nevěřím, že by se našlo tolik odhodlaných, kteří by riskovali vlastní životy na jeho šíření pouze na základně určité myšlenky. Jejich hnací silou byl ten důkaz největší, Ježíšovo zmrtvýchvstání, překonání smrti a toho, že se Bůh ke svému synu přiznal.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód