Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Předpověděl Izajáš Ježíše?

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 08. 2011 17:38
Předmět: Re: Předpověděl Izajáš Ježíše?

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Pokud někdo tento text vykládá tak že daný prorok nadpřirozenou mocí…  …věděl přesně, že prorokuje o muži jménem Ježíš  …věděl přesně, kdy a jak se tento muž narodí  …věděl přesně, co bude Ježíšovým úkolem a jaká přesně bude jeho životní  cesta,  (tak jsi to zřejmě slyšel Ty s ostatními v kostele)  pak jsi měl smůlu na kazatele reprezentující verzi křesťanství, která lpí na  doslovném (a tedy nepřiměřeném) výkladu celé Bible. Tato verze je v českém  evangelictví přítomna, ale rozhodně nepřevažuje.    Pokud někdo tento text vykládá…  …jako výraz touhy příslušníků izraelské komunity po Božím zásahu do jejich  existence  …a dodá, že křesťané mají podobné touhy a nacházejí nejdůležitější Boží  zásah do existence světa v příběhu Ježíše Krista  …a vyloží, že v tomto kontextu se dá starozákonní proroctví volně (nikoli  doslovně se všemi podrobnostmi) vztáhnout na Ježíše,  (jak bych to vykládal já a zřejmě většina našich farářů),  pak byste se setkal s typickým evangelickým výkladem tohoto starozákonního  textu.    Tento přístup christologického výkladu Starého zákona je výborně - a přitom  stručně - popsán v knize J. Hellera "Bůh sestupující".    Při tom je všem zainteresovaným jasné, že nejde o JEDINÝ možný způsob  výkladu, ale pro protestantskou cestu víry nejvíce přiměřený…
Milý Romane,
předně děkuji za tvoji upřímnou snahu objasnit tento předmětný problém. Dovolím si k tomu poznamenat několik osobních postřehů.
Neřekl bych, že kazatelé, které jsem slyšel vykládat text Izajáše ho interpretovali až takto detailně a domýšleli ho do nejmenších podrobností jak uvádíš. Poukazovali spíše na něj jako na přímý důkaz proroctví, které se splnilo. Tak to ale přece nebylo. Můj úvodní text jasně říká jak starozákonní židé pojímali slovo mesiáš. Takže stále narážíme na problém hrubého vědomého zkreslení původního textu ve prospěch zvěstování novozákoního evangelia. Z tvého prvního odstavce vyplývá, že v českém evangelictví jsou přítomné různé výklady tohoto textu. To je pro mne ovšem v tak závažné věci, jako je příchod Mesiáše, doslova šok. Cožpak lze aby se tak zásadní věc vykládala na sto, tisíc způsobů, podle toho jak je který farář zdatný, či jak tomu textu on osobně rozumí? To je přímo kabinetní ukázka zmatečnosti. Když navštívím jako prostý věřící několik kostelů a pokaždé uslyším jiný výklad, čeho se mám chytit? Nezapomínejme, že křesťanství je dogmatické náboženství, kde není prostor pro jakékoli osobní dotváření či domýšlení. Nemohu říct do jaké míry je pravda co zmiňuješ ve druhém odstavci ohledně většinového výkladu Izajáše v ČCE. Vždy jsem se setkal s názorem že Izajáš jednoznačně poukazuje na Ježíše. Jestliže závěrem připouštíš, že – Při tom je všem zainteresovaným jasné, že nejde o JEDINÝ možný způsob výkladu, ale pro protestantskou cestu víry nejvíce přiměřený…, pak si dovolím na základě tvých slov tvrdit, že se vším co čteme v bibli lze kouzlit jak je komu libo. Jde jen o to, říct svoje myšlenky dostatečně přesvědčivě i kdyby to byl sebevětší nesmysl. A to by nebylo v historii žádné novum

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód