Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Anonym: Jan Blahůšek <> ( --- )
Kdy: 28. 03. 2019 10:17
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Děkuji, moc jste mne potěšil. Mezináboženským dialogem se zabývám už dlouho, na rovině odborné i praktické. A jsem opravdu moc rád, že ve vztahu k následovníkům jiných úctyhodných náboženských tradic světa (např. buddhismu) evangeličtí křesťané zaujímají postoj lásky a snahy o lepší vzájemné porozumění, nikoliv postoj odmítání, nezájmu či povýšenectví. Mám mnoho dobrých přátel mezi buddhisty a jogíny u nás i v zahraničí a nedokázal bych se jim podívat už přátelsky do očí, kdybych za svou přijal ideu, že jejich víra (pro ně jistě tak stejně svatá a vzácná, jako pro nás křesťany ta naše) je či by měla být jen jakousi "předsíní ke křesťanství". Podobné názory jsou dle mého největší překážkou vážně (ne jen "diplomaticky") méněného mezináboženského dialogu.
Ad vaše další slova… I toto je jen nedorozumění vyplývající z odlišné filosoficko-teologické terminologie západu a východu a z mnoha stále neúnavně na západě recyklovaných mylných výkladů a neporozumění tomu, o čem východní tradice mluví. Bohužel či přesněji - Bohu díky! - se (stejně jako té naší vlastní Kristovské tradici) v posledku NEDÁ PORUZUMĚT ZVENČÍ bez vlastní osobní zkušenosti jejího duchovního jádra. Tou je mystická zkušenost NIKOLIV SPLYNUTÍ subjektu a objektu, lidského a duchovního/božského. Takováto představa nedává z pohledu buddhismu, jógy, zenu, taoismu atd. žádný smysl. Není to představa východní spirituality, ale na ní uměle naroubovaná představa západu (přejatá z dějin naší vlastní západní filosofie) - představa filosofického monismu či panteismu. Či-li my křesťané si rádi na východ promítáme představy z naší vlastní filosofické tradice a proti nim pak bojujeme. Není to směšné? A zbytečné?
Tedy opět co SKUTEČNĚ ZNAMENÁ základní koncept východní mystické terminologie, koncept NEDUALITY? Když se jednou ptali zenového mistra Ma-cua "Jak dosáhneme jednoty s Tao?" odpověděl: "JÁ JSEM JIŽ MIMO JEDNOTU S TAO"… nebo jiný jeho slavný dialog: "Mistře, jak máme následovat Cestu (Tao)?" .. "Nejlépe budete následovat Tao, když se s ním nebudete snažit sjednotit, ani se od něj oddělit."
Nedualitou je v buddhismu (potažmo v józe a jiných východních směrech) myšlena přímá osobní zkušenost takové reality, která se vymyká běžného racionalistickému či-li dualistickému myšlení a nemůže být nijak popsána dualistickými pojmy filosofie, teologie apod. Tedy i takovým pojmům jako je subjekt, objekt, člověk, Bůh, tělo, duch, já a druzí atd. Pouze v úplném TICHU MYSLI či ČISTOTĚ SRDCE či CHUDOBĚ DUCHA se před naším duchovním i fyzickým zrakem odkrývá nejvyšší skutečnost, říše osvícení a Pravdy .. "to co žádné oko nevidělo, žádná ucho nesylšelo a na lidské srdce nepřišlo" "Buď tich a věz, že já jsem Bůh." To jsou výroky, které často uvádějí buddhisté, jako spojnici mezi jejich zkušeností a křesťanskou.
Buddhismus učí tzv. střední cestě (madhjamaka) mezi extrémními názory a odmítá na jedné straně jak extrém materialismu, tak na straně druhé extrém spiritualismu, jak extrém monismu (či panteismu), tak extrém dualismu či deismu. Stejný pohled najdeme u nejrespektovanějších mistrů a světců indické jógy.
TOLIK K NEDUALITĚ.

Pokud jde o vaše slova o významu SPOLEČENSTVÍ na duchovní cestě křesťanů a vaše obavy, že buddhismus je v tomto jiný, mohu vás opět ubezpečit, že tato obava je zbytečná. Buddhismus stojí na třech pilířích, tzv. pokladech: 1/ BUDDHA (DUCHOVNÍ MISTR) 2/ DHARMA (VESMÍRNÝ ZÁKON A SPÁSNÉ UČENÍ) 3/ SANGHA (SPOLEČENSTVÍ PRAKTIKUJÍCÍCH) … přičemž apriori v buddhismu z tohoto společenství nejsou vyloučeny žádné bytosti, ani následovnící jiných náboženství. Jedním z hlavních obsahů Buddhova osvícení bylo zjištění, že všechny živé bytosti jsou si ROVNÉ. Všechny bytosti mají stejnou bytostnou podstatu, ať si jí uvědomují méně či více. Všechny bytosti bez výjimky touží po štěstí a zbavení se zbytečného utrpení. V tom se od sebe nelišíme, ať jsme křesťané či buddhisté nebo muslimové či ateisté. Všichni v tomto tvoříme jednu velkou vesmírnou rodinu. A to je jedním z hlavních sdělení a přínosů buddhismu pro současný mezináboženský dialog.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód