Otázky zvenčí

Co jste kdy chtěli vědět o křesťanství a evangelících a báli jste se zeptat...

Odpověď na příspěvek: Re: Křesťanství a reinkarnace

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 03. 2019 20:17
Předmět: Re: Křesťanství a reinkarnace

Pod pojmem "negativní teologie" jsem mínil teologii apofatickou, která mluví (jen) o tom, co Bůh není, pozitivní formulace možné nejsou. I sám jste tady zmínil Oblak nevědění, která je mystickým vyjádřením negativní teologie. -
Co myslíte slovy, že "život věčný překračuje dualitu života a smrti"? Lze si to nějak představit? Může ta formulace vůbec něco znamenat? V křesťanském a biblickém smyslu rozumím "věčnému životu" tak, že "smrti už nebude" (Zj 21,4), takže jako jednoznačnému příklonu k životu. (Slovům o "překročení duality života a smrti" rozumím tak, že si představujete sklenutí obojího.)

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód