Odpověď na příspěvek: jhvh

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2018 20:10
Předmět: jhvh

.. a máme tady zřejmě jehovistu, s důrazem, že pravé Boží jméno je Jehova. Naprostý nesmysl. Nechám ovšem raději mluvit mnohem lepšího hebraistu, prof. Hellera, cituji:
Tak si představuji, co asi řeknete, když vám u dveří zazvoní jehovisti a zeptají se vás, jestli jste četl bibli? Řeknu, ano a nejen to, já ji četl hebrejsky. A oni řeknou, to jméno Jehova přece jste musel číst. Já říkám, ano, to je ovšem středověká deformace, protože původní souhlásky j-h-v-h se nesměly vyslovovat, tak se říkalo "Adonai". Kdybyste četli souhlásky j-h-v-h s těmi samohláskami Adonai, tak je z toho Jehova.
A vy se jděte vycpat, P:A:Semi

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód