Odpověď na příspěvek: Re: Duchovní zneužívání

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.static.grape.cz )
Kdy: 05. 01. 2021 08:36
Předmět: Re: Duchovní zneužívání

Pokud zůstávám "v Kristu", tzn. mám správný vztah s Bohem, pak máme zaslíbeno, že naše modlitby budou vyslýchány, protože se modlíme v souladu s Boží vůlí. Potom by i pravidelné modlitby za spásu konkrétního člověka byly jeho manipulací, protože pokud mně Bůh vyslyší, pak najde naplnění můj cíl, kterým je spása dotyčného člověka a ne jeho cíl, jímž je ignorace Boží zvěsti a tedy zatracení. Zde vidíme, že "manipulace" nemusí být něco nutně vždy negativního. Plně negativní připadá pouze světskému člověku pro kterého je nejvyšší hodnotou jeho ego, protože pokud někdo věří, pak se nutně otvírá také věcem, které dosud nezná a vydává se dobrovolně k vedení tím "údolím stínů smrti" samému Kristu do náruče a potažmo i třeba faráři k dočasné péči o jeho ducha např. v okamžicích kdy vlastní duše už neslouží jak by měla..

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód