Odpověď na příspěvek: Re: blog o ČCE

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 01. 2021 20:28
Předmět: Re: blog o ČCE

Povel "na kolena" se snad nepoužívá nikde. (Slyšel jsem ho od jednoho starého faráře, že tak vyzývá nepokorné farníky při osobním rozhovoru.) Klečelo se v luterských sborech, kterých je v naší církvi tak do desíti, při přijímání večeře Páně, ale nevím, zda je to praxe dodnes.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód