Odpověď na příspěvek: pojďme na kolena

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 19. 12. 2020 15:28
Předmět: pojďme na kolena

Dobře, odhlédněme od našich žabomyších hádek a upřeme pohled na Krista. Dnes je spousta lidí, kteří obdivují Pána Ježíše. Líbí se jim jeho osobnost, učení, neústupnost, schopnosti, intelekt. Biblické příběhy znají, věřícím se nesmějí, znají umělecká ztvárnění Krista- malíře, sochaře, oratoria, chodí na Rybovku. Prostě kulturní lidé. Mají spoustu informací, ale stále Krista nepoznali, žijí si po svém. Pán Ježíš neumíral proto, abychom mu poklepali na rameno že byl dobrý, ale abychom klekli na kolena a začali vyznávat. Například v Číně se obrací 10.000 lidí denně! Mají zoufalý nedostatek Biblí, to je velmi povzbuzující zpráva navzdory těžkým perzekucím které tam naše sestry a bratři mají. V současné koronavirové Adventní době je Pánovo poselství ještě daleko důraznější než kdy jindy. Pokud opravdu toužíš poznat živého Boha, tak pojď na kolena a začni vyznávat. Pozvi Jej do svého života a požádej , aby Tě očistil a naplnil svou přítomností. Pak už nebude třeba žádné vysvětlování, argumentování a dokazování. Skutečný Dar nového života s Kristem takto může prožít každý a každý Ho může dobře znát.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód