Odpověď na příspěvek: Re: Dotazník o náboženské výchově

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 12. 2020 09:01
Předmět: Re: Dotazník o náboženské výchově

Dal jsem si vyhledávat "Komenský Turci". A vyšlo mi:
"…se Komenský začal starat, aby i pohanští Turci splnili úkol v boji proti Habsburkům a papežství… Ten měl být usnadněn sjednocením náboženství křesťanského, židovského a islámu, jak to v proroctví předpověděl Bůh. Za tím účelem měli Turci poznat obsah Starého a Nového zákona. K překladu připravoval Komenský předmluvu určenou samému sultánovi. Byla koncipována ve snášenlivém tónu, aby se nedotkla mohamedánského cítění. Bylo v ní psáno, že se vladaři Turků předkládá překlad Bible, protože tak stanoví proroctví, a že je potřebné, aby ji Turci před zahájením sjednocovacího procesu poznali."
Zajímavé. Smíříme se my protestanti s Turky (muslimy), aby nám pomohli porazit papeže (katolíky). Ono to stavění mostů asi nedovede nikdo dělat dokonale…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód