Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Pochod pro život

Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 02. 2017 14:39
Předmět: Re: Pochod pro život

Martin Danihelka napsal(a):
 Argumentuj biblicky, s důrazem na evangelium, proč by ČCE měla takový podnik  podpořit.
Exodus 20:13 Nezabiješ. 20:14 Nesesmilníš.
Deuteronomium 5:17 Nezabiješ. 5:18 Nesesmilníš.
Matouš 5:21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ!
Marek 10:19 Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!"
Lukáš 18:20 Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku."
Jakubův 2:11 Vždyť ten, kdo řekl: 'Nezcizoložíš,' řekl také: 'Nezabiješ.' Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon.
Stačí, Marťo?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód