Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Od: Anonym: Milda Fanta---.tartarnet.cz )
Kdy: 02. 02. 2006 14:17
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Milý Jiří, ve zmiňovaném Společném stanovisku skutečně není homosexuální jednání nazváno hříchem (už jsem uvedl, proč si nemyslím, že je to nutné (kvůli nesrozumitelnosti a z logiky věci)). Zkopíroval jsem ti ovšem kus článku uveřejněném na iDnes 11. 1. 2006 pod zavádějícím názvem Církve našly pro gaye a lesbičky pochopení i urážky. "Svá stanoviska zveřejnily i menší církve. Ty však nenašly pro gaye a lesbičky téměř žádné pochopení. "Schválení zákona o registrovaném partnerství je dalším krokem na cestě demontáže morálních hodnot naší společnosti," napsal biskup Apoštolské církve Rudolf Bubik. "K masovému šíření homosexuálního chování dochází ve společnostech, které se tomuto chování otevřou," dodal Bubik. Ještě ostřejší stanovisko uveřejnila Rada Církve bratrské. "Schválením zákona dostávají povzbuzení pro své aktivity také pedofilové a příslušníci dalších sexuálně různě orientovaných menšin." Své vyjádření připojila i Církev adventistů sedmého dne. Ta sice uvedla, že by se jakákoli skupina lidí neměla stávat předmětem posměchu či pohrdání, ale v jiné pasáži napsala: "Homosexualita je projevem znehodnocení a porušenosti lidských sklonů a vztahů, které vnesl do našeho světa hřích." Ve zmíněných výrocích je jasné vyjádření (např u AC či CASD) k homosexuálnímu jednání. Jen dodám, že výše zmíněné pochopení bylo přiřknuto ČCE.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód