Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Od: Anonym: Radek Hanák <> ( ---.ostrava.tiscali.cz )
Kdy: 01. 02. 2006 09:55
Předmět: Re: Kdo tvoří Spolek evangelických kazatelů?

Spolek evangelických kazatelů je hlas naší církve? Myslím, že je na čase, aby "celá" naše církev se k tomu vyjádřila. Nikoliv synodem, ale hlasem lidu. Není to podivné? Všechny církve v naší zemi se k RP vyjádřili záporně. Jenom my jsme něco extra? Z jakého důvodu? Jenom my máme pravdu? Pozor, to smrdí sektářstvím! Nebo to říkáme proto, aby homosexuálové naplnili naše řídnoucí řady? S takovým postojem ty řady budou řídnout dále. Neboť tomuto Bůh nejenže nežehná, nýbrž staví se proti tomu.Nemám nic proti homosexuálům a rád je přijmu mezi sebe, stejně jako každého hříšníka, ale žádný hřích nelze podporovat, ani homosexuální chování. Schválit RP je podporování hříchu. Nemohu si pomoci ale z tohoto "spolku" je mi dost špatně. Za naší církev se začínám stydět.Zřejmě vychází najevo, že jsme jenom "spolek",nikoliv Kristova nevěsta. Vyzývám sbory, aby na svých sborových shromážděních vyjádřili svůj postoj k tomuto problému,když církev mlčí, a mluví za ní nějaký spolek. Proč naše církev neumí reagovat pružně, proč čeká na vyjádření synodu, který se schází jednou za rok? Pak už jeho rozhodnutí může být zbytečné. Ať se vyjádří jednotlivé sbory, a to co nejdříve. Vždyť situace je víc než vážná. Kam to klesáme? Můj lide, navrať se k Bohu, odvrať se od těchto hanebností, čiň pokání, dokud čas milosti trvá. Boha je třeba poslouchat, ne mylnou teologii, ne doktory, ne vědecké výzkumy, ne společnost, ale Boha. A On k tomu říká jasné stanovisko. Ano, v Písmu nalezneme spoustu veršů, jak ospravedlnit své hříšné chování, když budeme chtít. Proto je nebezpečné nemít společenství a žít si svoji víru a nesdílet se.Člověk tak rychle může sejít z cesty. Berme v úvahu, co říkají ostatní církve. Nejsme trochu mimo? Ano jednoznačně jsme. Kladný postoj k RP může narušit ekumenické snahy, pak už budeme úplně vedle. Tedy ti, kteří v takové církvi zůstanou…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód