Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Zvoní církvím hrana?

Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 11. 02. 2012 23:57
Předmět: Re: Zvoní církvím hrana?

No, vlastně nevím, jak se člověk ordinovaným presbyterem - tedy laickým kazatelem stává a jak to současná církev podporuje; ale laickým kazatelem se člověk může přeneseně snadno stát i bez změny řádů, ačkoliv jeho kazatelnou nebude kostel - stačí navštívit různé jemu známé členy sboru a s některými, kteří chtějí, třeba něco přečíst,zazpívat ze zpěvníku promluvit o životě, Bohu, vlastně také přináší k nim Boží slovo, i když zrovna nevede Biblickou hodinu. Někdy se mi zdá, že se náplň práce faráře zúžuje převážně na kázání a vyslechnutí,poradu v problému/radosti, případně na konání nějaké akce. Poněkud mi chybí od theologů podpora pro laiky v rozměru Ježíšova přání, aby každý věřící se ve sboru učil, že může evangelium do světa přinášet. Uvítala bych, aby farář - theolog dbal na to a aktivně podporoval, aby lidé se mohli v rámci církve procvičovat o Bohu hovořit a probírali to navzájem, když už sám theologickým vzděláním disponuje. Aby co nejvíce členů sboru mohlo nést evangelium srozumitelně a účinně zase dál do míst, kam se farář theolog nedostane.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód