Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Zvoní církvím hrana?

Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 11. 02. 2012 21:47
Předmět: Re: Zvoní církvím hrana?

A co ordinovaní presbyteří? Tuto praxi ČCE má. Jejich theologické vzdělání nemusí být tak do hloubky, zas mohou mít v něčem jinou životní zkušenost, která může být inspirativní - a to i pro theology. Myslím, že faráři theologové jsou ale také potřeba. Aby upozorňovali, když se nějaký důraz příliš od Bible odkloní, aby sledovali, kam se ubírají myšlenková směrování společnosti. Mohou třeba s ordinovanými presbytery úzce spolupracovat, modlit se, vzájemně svá kázání navštěvovat, hovořit o nich a přemýšlet společně o životě sboru a daného místa,aby z toho měli všichni (i nevěřící) co největší užitek atd. Myslím, že je trochu plýtvání silami, když většinu práce s lidmi dělá na sboru farář theolog - lidé se pak někdy mohou začít přebudovávat do role konzumentů, kteří hledí víc než na obsah na to, aby slovo mělo vysokou úroveň. Každý věřící je nějak povolán, aby nesl do světa Krista a měl by být kazatelem podporován, aby se o svou víru uměl s druhými podělit. Myslím, že promluvy laiků (kázání, program části biblických, pastorační práce) by měly být od farářů theologů podporovány nejen kvůli pestrosti, ale také, aby si na domácí půdě a v podpoře faráře theologa mohli lidé vyzkoušet nést evangelium činy i slovem a takto vystrojeni mohli pak nést evangelium i do společnosti. Možná není nutné, aby byl každý farář/kazatel na málopočetném sboru theologem, bude - li tam theolog občas zajíždět. V NZ jsou zmiňovány také různé služby - učitelé, jáhni, apoštolové, pastýři. Bylo by pak i věcí věřících a církve, aby službu ordinovaného laika brali podobně vážně jako od faráře theologa.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód