Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Zvoní církvím hrana?

Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 10. 02. 2012 12:15
Předmět: Re: Zvoní církvím hrana?

Reformace - zvláště pak ta vnitřní - má dle mého názoru vliv hlavně na kvalitu společenství církve (někdy i celé společnosti), nikoliv na kvantitu. Na kvantitu mívají vliv hlavně populistické ideje (nebo ideologie).
Matouš 16,24 : "Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne."

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód