Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Vyloučení z církve?

Od: Anonym: Tomáš Hančil <> ( ---.icr.cz )
Kdy: 25. 07. 2003 20:11
Předmět: Re: Vyloučení z církve?

Dovolím si reagovat na větu z dopisu sestry Roskovcové:
cituji:
"Pokud se bratr Tožicka rozpomene, v kterém farním sboru CCE byl pokrten, kde je veden v matrice pokrtených ci v seznamu clenu FS, muže svuj farní sbor požádat o osvedcení clenství v CCE."
Je mi líto, že se sestra Roskovcová nerozvzpomněla na to, že br. Tomáš Tožička, kterého, kromě této věty tituluje Mgr., má právě tento tilul z Evangelické teologické fakulty, pracoval pro diakonii ČCE atd…. Připadá mi proto trapné výsměšně ho vyzývat, aby si vzpomněl, kde byl pokřtěn. Je to jednání povýšené a do církve Kristovy nepříslušné. Paradoxně, však se ho dopustila představitelka církve ve chvíli, kdy vykládá proč do církve nepatří ten, kterého tím ponižuje.
Myslím, že se všichni shodneme na tom, že výsměšný a povýšenecký tón, který je zřejmý z citované věty dopisu, nepatří nejen do církve, ale ani mezi slušně vychované lidi.
V úctě Tomáš Hančil

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód