Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 30. 12. 2011 10:29
Předmět: Re: Reflexe synodní rady ČCE nad výsledky sčítání lidu

Ano, uváděný oficiální počet členů ČCE skutečně NEPOSKYTUJE pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE. Je-li jedinou podmínkou "být pokřtěn", tak ve společnosti, kde je pokřtěno hodně lidí, kteří s vírou nemají celý život nic společného, je to zcela nevyhovující kritérium. Sbory si to dobře uvědomují a řeší to různým způsobem. Tak např. v našem seniorátu máme dva podobné sbory, kam chodí v neděli průměrně kolem 60 lidí. Jeden uváděl do nedávna 2.000 členů, druhý 100 členů. Rozdíl byl v tom, že ten druhý provedl radikální čistku své kartotéky od formálních členů. První se dlouho držel postoje řádů ("být pokřtěn" = "být evangelickým křesťanem"). Tento postoj posléze opustil, protože si uvědomoval, že s realitou to nemělo nic společného.
Stejně tak ovšem NEPOSKYTUJE pravdivý obraz o stavu a situaci ČCE ani výsledek sčítání lidu:
- otázka "státního" sčítání je položena jinak než podmínky formálního členství v ČCE ("být pokřtěný") nebo podmínky biblického křesťanství ("být praktikujícím křesťanským vyznavačem v nějakém sboru ČCE")
- polovina lidí neodpověděla, většinou jsou zřejmě bez vyznání nebo lhostejní, ale možná je mezi nimi i statisticky důležitý počet s nějakým "vyznáním"
- společenský kontext sčítání co 10 let je zcela rozdílný, takže data se příliš nedají srovnávat
Pravdivý statistický obrázek o ČCE POSKYTUJÍ jiná data dodávaná každoročně synodu:
- průměrná účast na bohoslužbách (udává počet těch, kteří věnují evangelickému životu víry čas a energii)
- počet salárníků (udává počet těch, kteří věnují evangelickým sborům alespoň nějaké finance)
Úplně nejpřesnější statistický údaj by vznikl sjednocením metodiky vedení seznamů členů "s hlasovacím právem" - ten musí vést každý sbor, právě proto, aby oddělil ryze formální členy od aktivních.
Nebo by se mělo změnit pojetí členství v ČCE. Ale s tím by byla taková práce (s nejistým výsledkem), že se do toho nikomu nechce.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód