Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Komu vadí nedělní škola?

Od: Anonym: Ondra Glac---.isss.myto.cz )
Kdy: 15. 01. 2009 14:34
Předmět: Re: Komu vadí nedělní škola?

Kazatel ČCE Jakub Dvořák napsal(a):
 Vaše obava je mi blízká, bratře. Přesto chápu, že je nakonec nutné práci s  dětmi nějakým způsobem diferencovat. V mnoha sborech však dnes děti alespoň  nějakou část prožívají společně se sborem, pak teprve jdou na svoji nedělní  školu. Ale nedělka by rozhodně neměla být odkladištěm na děti jako hrací  koutky v některých hypermarketech.    Ale život sborů už je dnes trochu jiný a nároky na dětskou kázeň také. V  Bohuslavicích nad Metují se zachoval popis neděle, kdy dopoledne velicí i  malí byli na bohoslužbách, šli na oběd, a po obědě se sešli znovu, a před  zraky shromážděného sboru a jejich dozorem měl farář napřed nedělku, potom  konfirmační přípravu. To už dnes zní jako utopie! Možná že se leckdo i  hrůzou otřese při takové představě.
Souhlasím s vámi; nechci zatracovat nedělní školu, vím, že je to způsob osvědčený a nese užitek. Moje připomínka měla být spíš poukazem na jeden z jejích nedostatků. (Každý způsob bude mít nějaké nedostatky.) A dovolím si ještě rýpnout - připadá mi dobré, když musí kazatel při kázání počítat aspoň trochu s dětským posluchačem, protože samotná "theologie" mi připadá někdy trochu odtažitá. Ale to prosím neberte ve zlém.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód