Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Homosexualita

Od: Anonym: David Šorm80.79.28.--- )
Kdy: 12. 11. 2007 23:26
Předmět: Re: Homosexualita

Samcoložník (kral.), orig. arsenokoites je v řečtině prznitel dětí (dle řecko-českých slovníků a podle použití v mimobiblických textech té doby), v dnešní době odpovídá pojem pederastr. - proto se v Českém ekumenickém překladu oprávněně objevuje pojem "zvrhlík". Zajímavé je, že nové pokusy o překlad bible - například Nová bible kralická (není to nic jiného než vytunelovaná Kralická bible bez valného obohacení pro biblistiku) a tzv. KMS používají "homosexuál" což je špatně a ukazuje to na účelovou manipulaci s biblickým textem. K dalšímu, co říkáte. Pokud byste četl bibli pozorně, pak byste nemohl dojít k závěru, že všechna rozhodnutí Pána Boha jsou neměnná. Naopak, on mnohá svá rozhodnutí mění - jak přímo v rozhovoru s člověkem (viz. Gn 18,20 - tento text je více než příhodný, týká se Sodomy), tak nezávisle na něm. Tedy: pokud je Bůh mrtvý, pak jsou zákony neměnné (jsou jeho náhrobním nápisem či epitafem). Pokud je Bůh živý, pak některé mění (vždyť jsou tu pro člověka a pro jeho dobro). Znovu opakuji, a to se nezastávám jedné či druhé strany, až do nedávna lidé nevěděli, že homosexuální dispozice je vrozená a také nezměnitelná - žádnými lékařskými či terapeutickými prostředky. Homosexuální chování bylo vnímáno židokřesťanskou kulturou jako zvrácené oprávěně, neboť ji ve starověku praktikovali v drtivé většině heterosexuálové z kultických důvodů či módních a nebo jen proto, že homosexuální styk (nejčastěji s chlapci) byl vnímán jako nějaká vyšší meta sexuality. Jak jinak byste chtěl odůvonit skutečnost, že všechny tyto výrazy jsou v bibli vždy v mužském rodě (mluví se o mužích). Jestli to chcete brát skutečně právně (tedy doslovně), pak lesbičky by byly v pohodě. Před takovou sexuální praxí Pán Bůh skrze bibli oprávněně varuje a pokud se taková to vrací, pak je třeba se proti tomu postavit. Nesmíme na druhou stranu dopustit, abychom obyčejnou zvrácenost zaměňovali s lidmi, kteří se s dispozici rodí a mají na výběr jen praktikovat-nepraktikovat (homo)sexualitu. Věnovat svůj čas hlubšímu studiu bible se určitě vyplatí. Řekl bych, že si tím člověk mj. ušetří hodně času a zbytečného tápání.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód