Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Dotaz na někoho

Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 30. 09. 2020 14:14
Předmět: Re: Dotaz na někoho

No, s tím nesouhlasím zase já, aby bylo naše "evangelické pojetí" nějakým neměnným dogmatem. Je složité hledat v minulosti a obhajovat to neb ono, ale jsou prostě přístupy chybné, které vnímám nejen já. Hlavním jmenovatelem je duchovní pasivita a takové více méně nedělní křesťanství. Máme být vedeni a vést druhé k tomu, že náš život s Bohem se odehrává z větší části na pracovištích, v domácnostech a rodinách. Neděle je taková třešnička na dortu, ne to hlavní. Z toho vyplývá důraz na: - misii - společné domácí pobožnosti - HLASITÉ modlitby a sdílení se - schopnost vydat svědectví o tom co Bůh udělal pro mně pokud to duchovní necháme jen v nějaké intimní tiché rovině, obávám se, že mnoho z nás nikdy "nedospěje" dále pro staršovstva: - nabídka modliteb za nemocné s potíráním olejem (viz Jakubova ep.) - intenzivnější pastorace staršími sboru - intenzivnější podpora "slabších" - vyjádřením že na ně myslíme v SMS (atd…)
Tohle vidím jako úplný základ a biblické důrazy, které opomíjíme. Proč? Kvůli tradici?? Ne, je to proto, že jsme jen LÍNÍ!

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód