Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: vyznání vin

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 06. 2019 22:01
Předmět: Re: vyznání vin

Vám připadá heretické vyjádření, že nás Kristova oběť smiřuje s Bohem? Tak to je vaše pojetí křesťanství asi hodně zploštělé. Navíc v té formulaci z Agendy není nic o "Boží naštvanosti", to Agendě podsouváte vy. Ale i kdyby, čtěte biblické verše jako J 3,36 (Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává) a Ř 5,9 (Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.) To byste musel za heretickou označit i samotnou Bibli, protože je plná drsných myšlenek.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód