Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: vyznání hříchu

Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 10. 06. 2019 17:37
Předmět: Re: vyznání hříchu

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Anonyme, přiznávám Vaši parodii velkou oprávněnost, protože takto si to asi  opravdu mnozí křesťané představují: vyznám hříchy a jsem čistý. POdle učení  církve však musí být vyznání slovní spojeno s lítostí, tedy s postojem  srdce. Přímo s "účinnou lítostí", to znamená, že i udělám co  nejvíce pro nápravu svého provinění a jeho důsledků.
To v církvi neznám. Znám jen tento postup: Ó Pane, odpusť mi mé veliké hříchy, jsem velký hříšník, nejsem hoden ani tvého pohledu. Přijímám skrze tvou spasitelnou oběť odpuštění. Chválím tě, ó Pane Ježíši Kriste za tvé veliké odpuštění. Sláva, chválu Pánu, on je veliký, jeho jméno je nad každé jméno, chvála, haleluja, ámen. A fertig. Vyřízeno a šmitec.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód