Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Marathon

Od: Anonym: Miroslav Zapletal <> ( ---.dkm.cz )
Kdy: 10. 10. 2006 23:35
Předmět: Marathon

Jakožto jeden z širšího okruhu některých bližších okružníků Marathonu bych se také vyslovil a to takto: Z výše výhody někoho, kdo právě poprvé a jedním dechem přečetl celou tuto diskusi předně upozorňuji, že obě (zjednodušuji) základní názorové protistrany se dovolávají týchž argumentů: tedy výdělek ano, výdělečnost ne; v dojemné shodě se pak přesvědčují o tom, vydělají-li fakultě více kuřáci či nekuřáci, jakož i o tom, kteří z nich jsou tím správným konstitutivním elementem a dědičným držitelem výdělečné nekomerční relaxovny. Ale abych přestal žvanit. Jsem silný kuřák a kuřácký M. je jednou z věcí, kterých si na ETF považuji, nicméně, ačkoli odmítám nekuřácký militantism v podobě zákazu kouření všude, kam se některý nekuřák uráčí vstoupit aniž byl zván, plně bych podpořil návrh zákazu kouření do 18:00 hodin. Přece jen jsme ve škole. A neodkazoval bych nekuřáky vařit si pigi na plotýnkáči do podzemní kaple.Přišel bych tím sice o výsostné kuřácké území, ale je-li zde jen jedna vhodná (zdůrazňuji vhodná, přinejmenším polohou) místnost, musíme jim dát přednost. Argumenty typu A)stejně se to nevyvětrá B)vždyť se může větrat nemohou obstát. Na dvoře je sice v zimě zima, ale to je náš problém. Mimofakultní štamgasti by si museli taky zvyknout, i za cenu nižších příjmů pro ETF. Ovšem po 18:00 huj a děj se zvůle "ducha fakulty". Ale pokud jde o nezávadnou, vyváženou, čajíčkovou bagetárnu, souhlasím se Sobem. Něco takového PO Marathonu na ETF? Nikdy! Právě TOTO by poškodilo dobré jméno fakulty. Ostatně zkusili jste si představit Marathon bez obrazů pana provozovatele, bez jeho nábytku etc.? Líbí? Když tak pozoruji vágní formulace gen. štábu o "představách" apod., mám silnou obavu, že ať tam bude potom cokoli, bude to nutně horší (arci bez dýmu - "marathonská kuřácká lobi", jejímž jsem členem, je organisace spřízněná se světovým žido-bolšo-kapitalismem, upozorňuji však, že děkan je sice starozákoník, leč nekuřák). Jinak pokud jde o tu kauzu vůbec: předně dík Sobovi za otevření této diskuse; mnohé noci jsme o tom planě prohovořili. Kazil-li Alpín dosud "dobré jméno" fuckulty, ať mu za to prosím děkan předá jubilejní medaili: jestliže se totiž v opravdu zajímavých pražských kulturních (čímž nemyslím jen umělce) kruzích ví, kde sídlí naše fakt-kulta (nebo že vůbec existuje??), je to díky JEJÍMU KAVÁRNÍKOVI. K dosavadním pokusům o výpověď: Kdybych nevěděl, že máme na ETF katedru etiky,… Sob už to popsal dostatečně a pan Hrabaň doplnil. Nevím ale, jestli z jejich suchých konstatování dostatečně vyznělo, že se vlastně náhodně dozvěděl o "výpovědi - 1.podání" čtrnáct dní před tím, než by měl vypadnout, tedy opustit živnost a na den vyhodit několik zaměstnanců. Kde to jsme, bratřosetři? Na tajemnici se dá sice snadno ukázat, její chování i zřejmé problémy s matematikou pro 1. stupeň (čímž nemyslím rozvahy o možných úsporách apod., nýbrž jiné věci - kdo čteš, rozuměj)jsou zábavné, ale více mě znepokojuje vědomí, že nerozhoduje přece ona, nýbrž děkan se svým kolegiem. Senatori boni viri, senatus bestia? Když už jsem u Senátu: "kroky… rozhodnutí… kálení do vlastního hnízda …. naprostá nejasnost… mají plnou podporu AS ETF… x-0-1" A dále: je-li "jiná představa" (byť nikdo neví jaká), je také nějaká představa, co by mohl kterýkoli nový nájemce od majitele budovy právem požadovat stran nutných investic a zázemí, než tam vůbec začne podnikat? Tady nechci být uštěpačný, možná v tom má štáb jasno, ale obec je držena v nevědomosti. Každopádně se zde neodvážím uvést to slovo, které Sob asi tuší, a jež by z tlamy mološí mohlo vyvolat Zhoubce, jenž nehledí nalevo napravo. Kdo čteš, raději nerozuměj. Dalo by se rozebírat ještě mnohé: např. po 10 letech znovupodepisování se najednou "právní nedostatky, nevýhodnost" vyjeví admiralitě v celé své obludnosti, že musíme stůj co stůj hodit dosavadního kuchaře přes palubu, aniž bychom věděli, kdo bude zítra na lodi vařit? Snad někdo z plavčíků? Já jistě ne. Nebo jestliže lodnice už má v rukávu lukrativní nabídku, jaktože posádka - obec - dosud netuší - neřku-li by byla tázána - jak má postmarathon vůbec působit? Opravdu si nemyslím, že by šlo o nějaké kulišárny, ale vážně: paní inženýrko a bratři doktoři, naučte se prosím počítat. Pokud možno vždy předem. Tedy aspoň to nebude tak trapné, když se teď od vás ve vší vážnosti šíří, že počítat neuměl bývalý tajemník jehož blaženou památku zachovej nám Pane. Je mi až špatně z toho, co tu píšu a možná křivdím, přiznávám, že velká část mých doměnek pochází z různých druhých ruk (Ale z druhých, nikoli ze třetích.) Měl jsem vždy jen samé důvody našich honorů si oddaně vážit, myslím to tak, jak to říkám, a oddaně si jich vážím i nadále. Toto je jediný případ, kdy opravdu nechápu. (Jak se píše v jednom konstatování AS, že studenti všechno nechápou nebo tak nějak.) Jen ještě zcela od věci poznámku k tomu, že "aspoň správa budovy teď už funguje standardně" (cituji zpaměti, tedy nepřesně). Rozhlédl se pisatel po fakultě v posledních dvou týdnech? Ví něco o tom, jak byla ještě před 10 dny fakulta aspoň večer a v noci střežena? Uklízena? Obsluhována? A jak je tomu teď? S recepcí dostupnou na mobilu? Se všemi průchody v noci dokořán? S neustále rozsvícenými světly kdekoli a kdykoli? Se dvorem plným nevyvezeného odpadu? Nic proti výměně - bývalému správci bylo hodně co vytýkat, no coment, ale teď se nedá mluvit ani o nedostatcích, protože ten barák je vydán na pospas. Nebo tyto věci spadají do doby hájení? I kdyby - v době hájení je pouze nový správce. Ostatní zainteresovaní tady přece jen už "historicky" nějakou dobu jsou. Už končím, jsem stále nevkusnější a vycházejí najevo skryté, podvědomé motivy tohoto příspěvku i autorova zaujatost, Miroslav Zapletal, 3.roč.etf, bývalý fakultní vrátný. Nicméně snad jste díky mému subjektivnímu názoru schopni objektivnějších nazření, než jaká jsem od vás vesměs četl. Bohoslovci, má mít Evangelická theologická fakulta STANDARDNÍ MARATHON ?????????????

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód