Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: H. není nemoc.

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 05. 01. 2019 16:41
Předmět: Re: H. není nemoc.

Doporučuji heslo Léčení homosexuality na wiki. Vyznívá skutečně především tak, že homosexualitu nelze léčit. - A k otázce, zda je h. nemoc, nebo přesněji, zda má smysl o tom diskutovat, odtud kopíruji tento odstavec: "Základním kritériem, kdy určitá vlastnost je považována za poruchu, tedy podle MKN je, zda je ve většině případů spojená s pocitem tísně nebo narušením funkce. Jde o otázku prvořadě psychologickou se sociologickým a politickým kontextem, nikoliv o otázku biomedicínskou. Z toho důvodu například z Columbia University v New Yorku (USA) ve výroční zprávě roku 2001 zaznělo stanovisko, že klasifikace duševních poruch a otázka zařazení nebo nezařazení jednotlivých položek je z podstaty nevědecká, rozlišení mezi normální osobností, osobnostními rysy a poruchami je arbitrární (náhodné, svévolné, bezobsažné)."

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód