Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: h.

Od: Anonym: A.R. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 12. 2018 22:35
Předmět: Re: h.

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Pane AR, v tom hlavním, co píšete tady, s vámi souhalsím. V posuzování  člověka mají být rozhodujícíc jeho hodnoty. "Je důležité, že nelžu,  nekradu, nepodvádím, jsem čestný a spravedlivý, zastávám se slabších, mám  smysl pro spravedlnost." "To, s kým v noci spím, by mělo být  vedlejší." Ano, souhlasím. - Náboženský etický postoj vzniká z  rozpoznání, že když si své hodnoty vytyčuji sám, často mě vedou k zmatenosti  nebo k bezmocnosti nebo rovnou ke zlému výsledku. Proto křesťan hledá  zakotvení svých mravních norem (a sílu k jejich dodržování) u vnější  autority, u Boha (o které věří, že je dobrá a laskavá). Nejpůvodnější  sbírkou svědectví o tom, jaký je Bůh a co chce, je Bible. Z toho vyplývá i  téma zdejšího tlachání, a pro mě osobně to není rychle aplikovatelná pravda,  spíše opravdu problém k obtížnému vyrovnávání - co s tím, že Bible tak  přísně odsuzuje h.?
Nevím, co na to napsat. Asi to, že pokud Bible něco zakazuje nebo odsuzuje, neznamená to, že to musí odsuzovat i ten, co Bibli čte. Jak zní ta pasáž o té homosexualitě?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód