Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: h.

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 12. 2018 06:46
Předmět: Re: h.

Pane AR, v tom hlavním, co píšete tady, s vámi souhalsím. V posuzování člověka mají být rozhodujícíc jeho hodnoty. "Je důležité, že nelžu, nekradu, nepodvádím, jsem čestný a spravedlivý, zastávám se slabších, mám smysl pro spravedlnost." "To, s kým v noci spím, by mělo být vedlejší." Ano, souhlasím. - Náboženský etický postoj vzniká z rozpoznání, že když si své hodnoty vytyčuji sám, často mě vedou k zmatenosti nebo k bezmocnosti nebo rovnou ke zlému výsledku. Proto křesťan hledá zakotvení svých mravních norem (a sílu k jejich dodržování) u vnější autority, u Boha (o které věří, že je dobrá a laskavá). Nejpůvodnější sbírkou svědectví o tom, jaký je Bůh a co chce, je Bible. Z toho vyplývá i téma zdejšího tlachání, a pro mě osobně to není rychle aplikovatelná pravda, spíše opravdu problém k obtížnému vyrovnávání - co s tím, že Bible tak přísně odsuzuje h.?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód