Aktuálně v ČCE

Co hýbe s ČCE...

Odpověď na příspěvek: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Od: Kazatel ČCE Jiří Tengler <>
Kdy: 23. 12. 2017 02:07
Předmět: Re: Hlas pro podporování LGBT v ČCE

Ještě trochu k tématu homosexuality.
Tu zrušenou doslovnost jsem schválně ukazoval na případech, kdy ještě nebyla podložena Biblí (obřízka). Pavel obřízku odsunul dříve, než se jeho argumentace dostala do Bible. Tudíž v danou chvíli ještě nešlo o vnitrobiblickou polemiku různých postojů, nýbrž o kritiku zvenčí, vycházející z Ducha Božího.
Troufám si tvrdit, že stejně jako Kristus a stejně jako Pavel i my máme možnost doslovný výklad odmítnout mocí Ducha svatého, když nalezneme souvislosti a důvody, které preferují milosrdenství před bezcitným zákonem. Máme přeci téhož Ducha, jako oni. (Ach, ta zanedbaná pneumatologie!)
Ale když už jsme u té doslovnosti. Komu vlastně byla v Bibli homosexualita zakázána? Starý zákon odmítá pouze homosexualitu mužskou, nikoliv ženskou. O ženách se v této souvislosti mluví pouze v Ř 1, ale tam je to formou partikulární ilustrace, nikoliv celkového přímého zákazu.
A malá vánoční meditace na závěr – budeme slavit Kristovo narození z panny. Možná nám tohle krkolomné učení ze starověku chce napovědět, že spása a sexualita spolu vůbec nesouvisejí…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód