Odpověď na příspěvek: Re: VP v ČCE 2020

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 13. 05. 2020 11:09
Předmět: Re: VP v ČCE 2020

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Tucet formulací, co je v jádru křesťanství? Sem s nimi, ať se i na ně  podíváme.    Že v NZ není důraz na rituální slavení VP? Zájemce odkazuji na kterýkoliv  biblický slovník aspoň. Jestli vy, pane Cajthamle máte jiný, nebo jakoukoliv  teologii NZ, která by to popírala, zajímá mne to ještě víc.  
Váš příspěvek naplňuje přinejmenším některé znaky trollingu a proto do jeho zodpovězení budu investovat jen minimum sil a času.
Biblické slovníky představují do té míry klerikální pomůcky, že přes samozřejmé kvalitativní rozdíly mezi nimi jde předpokládat dalekosáhlou poplatnost soudobé nebo tradičnější církevní interpretaci křesťanství. Těžko nás tento žánr může proporciálně poučit o religiozitě raných křesťanů. Biblické slovníky sestavované novozákoníky, jak jsem si letmo všiml, trpí mnoha nevyhovujícími a diskutabilními metodologickými předpoklady.
V tomto smyslu je také užitečné dotazovat se religionistiky, historie, řecké filologie a interpretaci literárních textů antiky či samozřejmě středověku a novověku. Takových, ve kterých se církev nestává instancí, které je třeba sloužit, ale objektem.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód